Poziv za prijavu za nagradu

„Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva“

Mi u Sparkasse Bank BiH vjerujemo da u BiH postoji veliki intelektualni i razvojni potencijal.

Želimo pomoći da se on promovira, i pričati o dobrim rješenjima za ekonomiju BiH. 

Zato smo u saradnji sa Ekonomskim fakultetima Univerziteta iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Banja Luke i Sveučilištem u Mostaru odlučili uspostaviti godišnju nagradu „Zlatno S  za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva“.  Ona treba poticati stručni i istraživački rad u oblastima ekonomije i bankarstva, i tako doprinijeti stvaranju ambijenta u kojem će se pronalaziti rješenja za razvoj i ekonomski prosperitet BiH.

Pogledajte detalje u nastavku i prijavite se, radujemo se Vašim idejama i rješenjima.

Zadatak: 

Vaš rad treba ponuditi empirijski, istraživački ili analitički potkrijepljene prijedloge:

 • rješenja za jedan/više specifičnih izazova ili problema ekonomije i bankarstva BiH
 • boljeg korištenja šansi i potencijala ekonomije i bankarstva BiH.

Vrsta, forma i teme rada:

Vaš rad treba minimalno zadovoljavati kriterije visoko stručnog rada, a ako se bavite ili imate naučno-istraživački rad iz zadatih oblasti, slobodno ga nominirajte.

Razmotrit ćemo radove koji nude rješenja iz bilo koje teme iz oblasti ekonomije i bankarstva, a mi smo definisali neke od poželjnih tema.

Sve datalje o strukturi, formi i mogućim temama rada pronađite ovdje

Za nagradu se mogu nominovati visoko stručni radove iz oblasti ekonomije i bankarstva izrađeni namjenski za ovaj nagradni program, kao i postojeći/publicirati radovi prilagođeni traženoj formi i obimu. 


Ko može nominirati rad za nagradu?

Članovi akademske zajednice, istraživači, naučnici, eksperti ili menadžeri iz realnog ili javnog sektora, magistranti i doktoranti iz BiH ili inostranstvu.

U nagradnom programu ne mogu učestovati: uposlenici Erste i Sparkasse grupacije, članovi Komisije za ocjenu radova i osobe koje su sa njima u srodstvu.

Kriteriji ocjenjivanja radova

 • Kvalitet rada iz stručnog i naučnog aspekta
 • Primjenjivost i nivo uticaja ponuđenog rješenja na ekonomski boljitak BiH    

Stručna Komisija za ocjenu radova

Vaše radove će evaluirati i selekcionirati najistaknutiji članovi akademske zajednice iz cijele BiH - dekani i profesori Ekonomskih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Banja Luci, Zenici, Tuzli i Sveučilišta u Mostaru.
Sastav Stručne Komisije:

 • prof. dr.sc. Željko Šain, predsjednik
 • prof. dr.sc. Meldina Kokorović-Jukan, članica
 • prof. dr.sc. Igor Živko, član
 • prof. dr.sc. Dejan Mikerević, član
 • prof. dr.sc. Dženan Kulović, član

Nagrada

Promocija i publiciranje rada pod sponzorstvom Sparkasse Bank, a u saradnji sa partnerima projekta:

 • Objava rada u posebnoj publikaciji za distribuciju na ekonomskim fakultetima u BiH
 • Prezentacija i promocija rada na stručnom, okruglom stolu u organizaciji Sparkasse Bank
 • Zavisno od teme i aplikativnosti rješenja, Komisija će razmotriti mogućnost prezentacije rada na Univerzitetu u Grazu u Austriji, a u saradnji sa matičnom Grupacijom Steiermaerkische Sparkasse.

Materijalna nagrada u protuvrijednosti od 3.000KM. 

Proces i rokovi:

 • Prijava sažetka rada: 08. 05. 2022. (zahtjevi i upute za kreiranje i dostavu sažetka preuzmite ovdje)
 • Dostava kompletnog rada: 20. 08. 2022. (bavezna forma i zahtjevi u kreiranju rada preuzmite ovdje)
 • Odluka stručnog žirija i objava izbora najboljeg rada: 20.09. 2022.godine
 • Prezentacija najboljeg rada na stručnom, okruglom stolu do kraja 09/2022.
 • Objava rada u publikaciji do kraja 12/2022.

Molimo da sažetke i radove dostavite na adresu: marketing@sparkasse.ba

 

Ako Vam budu potrebne dodatne informacije, samo nam pišite ili nas pozovite na:

Elmira Lalić

Direktor Direkcije za marketing, komunikacije i kvalitet usluge Sparkasse Bank

Email: elmira.lalic@sparkasse.ba

Tel: 033 280 346