Poziv za prijavu za nagradu "Zlatno S iz ekonomije i bankarstva"
Prijavite svoje visokostručne radove

Mi u Sparkasse Bank BiH vjerujemo da u BiH postoji veliki intelektualni i razvojni potencijal.

Želimo pomoći da se on promovira, i pričati o dobrim rješenjima za ekonomiju BiH. 

Zato smo u partnerstvu sa Ekonomskim fakultetima Univerziteta iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Banja Luke, Bihaća i Sveučilišta u Mostaru odlučili uspostaviti godišnju nagradu „Zlatno S  za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva“.  Ona treba poticati stručni i istraživački rad u oblastima ekonomije i bankarstva, i tako doprinijeti stvaranju ambijenta u kojem će se pronalaziti rješenja za razvoj i ekonomski prosperitet BiH.

Pogledajte detalje u nastavku i prijavite se, radujemo se Vašim idejama i rješenjima.