"Zlatno S iz ekonomije i bankarstva"

Nagradni program za ciklus 2024

Više o programu i uslovima

Dobitnici programa "Zlatno S iz ekonomije i bankarstva 2023"