Uprava Banke

Igor Bilandžija, Član Uprave

Funkcije u nadležnosti:

 • Sektor za poslovanje sa privredom
 • Sektor razvoja poslovanja sa stanovništvom i malim preduzećima
 • Sektor prodaje stanovništvu i malim preduzećima
 • Direkcija za marketing, komunikacije i kvalitet usluge
 • Direkcija pravnih poslova
 • Sektor sredstava

Amir Softić, Predsjednik Uprave

Funkcije u nadležnosti:

 • Sektor upravljanja kreditnim rizikom
 • Sektor upravljanja strateškim rizicima
 • Direkcija za sprečavanje pranja novca, operativne rizike i informacijsku sigurnost
 • Direkcija računovodstva i kontrolinga
 • Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
 • Direkcija sekretarijata i regulatorne usklađenosti

Amer Hadžikadić, Član Uprave

Funkcije u nadležnosti

 • Direkcija IT/Org
 • Sektor operacija 
 • Direkcija za sigurnost i upravljanje imovinom

Nadzori odbor

 • Gerhard Maier, Predsjednik
 • Mag.Renate Ferlitz, Član
 • Christoph Schoefboeck, Član
 • Ismeta Čardaković, Član
 • Željko Šain, Član