Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina

Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo

Email: info@sparkasse.ba

Tel.: 00 387 33 280 300

Fax: 00 387 33 280 230

www.sparkasse.ba

www.facebook/SparkasseBankBiH

 

Osnivanje: 1999. godina

Broj poslovnica: 37

Broj uposlenih: 517

  • Matični broj: 1-21946 (65-02-0006-08)
  • Transakcijski račun: 1990000000000023
  • Ident. br.: 4200128200006
  • PDV br.: 200128200006
  • Poreski br.: 1076741
  • SWIFT: ABSBBA 22

Naš vlasnik.

Naš gotovo stopostotni vlasnik Steiermärkische Sparkasse je najveća regionalna banka na jugu Austrije. Grupacija ima dugoročnu i održivu strategiju investiranja u regionu, što je čini pouzdanim partnerom i investitorom koji stoji iza Sparkasse Bank BiH. Kao članica Erste Bank und Sparkassen Austrija, dio je najjače grupe banaka fokusiranih na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima u Evropi.

Sparkasse i znak S.

Naša matična kuća Steiermärkische Sparkasse je tokom tradicije poslovanja od gotovo 200 godina izgradila prepoznatljivu „marku Sparkasse“ sa crvenim S koja predstavlja:

sigurnost, povjerenje i tradiciju, što je čini pouzdanim partnerom za uposlenike i klijente,
solidan, na krize otporan poslovni model snažne I uspješne grupacije,
ekonomski uspješan koncept koji prati principe društvene odgovornosti.

Cilj.

Naš krajnji cilj je razvijati se prema internacionalnim standardima grupe u modernu banku koja zadržava tradicionalne vrijednosti Sparkasse, uz orijentaciju na poslovanje sa stanovništvom, mala i srednja preduzeća.