Slijedi svoju viziju...

Sparkasse Bank dd BiH, članica austrijske grupacije Steiermärkische Sparkasse, je organizacija u snažnom razvoju i sa ambicioznim ciljem izlaska u vrh bankarskog tržišta. Naš tim od preko 500 uposlenih pruža sve vrste bankarskih usluga putem poslovne mreže od 40 poslovnica na cijelom teritoriju BiH. Kod nas ćete pronaći izuzetno dinamično, izazovno i zahtjevno poslovno okruženje, ali i dobar tim profesionalaca u kojem su vam otvorene sve mogućnosti usavršavanja i napredovanja.

KONTAKT 

Direkcija za ljudske resurse
Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH

Email: posao@sparkasse.ba