Politika privatnosti!

Pregledavanje web stranica Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina(www.sparkasse.ba) (dalje u tekstu: web stranica) anonimno je te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili vašu identifikaciju. Sparkasse Bank d.d. (dalje u tekstu: banka) automatski prikuplja podatke o pristupanju web stranici.

Ove podatke banka koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje web stranica. Upisom ličnih podataka na za to predviđena polja na web stranicama potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da ih banka koristi u svrhu u koju su podaci dani, a na što ćemo vas posebno upozoriti. Prilikom upisa ličnih podataka na za to predviđena polja na web stranicama, uputit ćemo vas na ovu Politiku privatnosti kako biste se upoznali sa svojim pravima u odnosu na zaštitu predmetnih ličnih podataka.

U skladu s navedenim, ovime vas obavještavamo da je banka voditelj obrade ličnih podataka koje unosite u za to predviđena polja na web stranicama te se predmetni podaci koriste isključivo u svrhu za koju su dobrovoljno dani banci. Banka poštuje privatnost korisnika i koristi tehnologije koje štite privatnost korisnika.

Politika privatnosti odnosi se prvenstveno na prikupljanje i obradu ličnih podataka na internet stranici Banke, u internet bankarstvu (netBanknig), te aplikaciji mobilnog bankarstva (mBanking). Korištenje elektronskog bankarstva (netBanking i mBanking) regulisano je Pristupnicom/Ugovorom između Korisnika i Banke, prije aktivacije usluge i početka korištenja, kao i Opštim uslovima poslovanja sa fizičkim licima Banke.

Banka može, ako ste se složili s korištenjem kolačića, koristiti prikupljene podatke kako bi vam pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica vašim ličnim sklonostima i interesima.

Banka ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika web stranica trećim stranama i štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa. Banka može, ako ste se složili s korištenjem kolačića, koristiti vaše lične podatke za određene svrhe kao što su razne statističke analize, oglašavanja, omogućavanje korisničke potpore ili slične potrebe.

Banka posebnu pažnju posvećuje zaštiti privatnost svojih korisnika. Banka će razmotriti Vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Politikom, kao i ostale primjedbe na upravljanje podacima i informacijama. Možete nam se obratiti na broj Info linije 033 280 300, mail adresu: info@sparkasse.ba ili na adresu sjedišta Banke: Zmaja od Bosne 7, 71.000 Sarajevo, BiH.