Politika privatnosti

Pregledavanje web stranica Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina(www.sparkasse.ba) (dalje u tekstu: web stranica) anonimno je te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju. Sparkasse Bank d.d. (dalje u tekstu: banka) automatski prikuplja podatke o pristupanju web stranici.

Ove podatke banka koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje web stranica.

Upisom ličnih podataka na za to predviđena polja na web stranici banke te u okviru promotivnih aktivnosti banke na drugim web stranicama i online platformama, gdje ste samovoljno ustupili podatke Sparkasse Bank dd BiH na korištenje i obradu, potvrdili ste da dozvoljavate da ih banka koristi u svrhu u koju su podaci dani, a na što ćemo Vas posebno upozoriti. Prilikom upisa ličnih podataka na za to predviđena polja, uputit ćemo Vas na ovu Politiku privatnosti kako biste se upoznali sa svojim pravima u odnosu na zaštitu predmetnih ličnih podataka.

U skladu s navedenim, ovime Vas obavještavamo da je Sparkasse Bank voditelj obrade ličnih podataka koje unosite joj ustupate, te se predmetni podaci koriste isključivo u svrhu za koju su dobrovoljno dani banci. Banka poštuje privatnost korisnika i koristi tehnologije koje štite privatnost korisnika.

Politika privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu ličnih podataka na internet stranici Banke, u okviru promotivnih aktivnosti banke na drugim web stranicama i online platformama, te aplikacijama internet bankarstva (netBanknig) i mobilnog bankarstva (mBanking). Korištenje elektronskog bankarstva (netBanking i mBanking) regulisano je Pristupnicom/Ugovorom između Korisnika i Banke, prije aktivacije usluge i početka korištenja, kao i Opštim uslovima poslovanja sa fizičkim licima Banke.

Banka može, ako ste se složili s korištenjem kolačića, koristiti prikupljene podatke kako bi Vam pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica Vašim ličnim sklonostima i interesima. Također ih može koristiti  za određene svrhe kao što su razne statističke analize, oglašavanja, omogućavanje korisničke potpore ili slične potrebe

Banka ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje lične podatke lica koji su joj iste ustupili na korištenje i obradu trećim stranama i štiti ih od neovlaštenog pristupa.

Banka posebnu pažnju posvećuje zaštiti privatnost svojih korisnika. Shodno tome, možete dostaviti Vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Politikom, te imate pravo dostaviti primjedbe, izmjene, ograničenja za obradu, kao i povući datu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka putem sljedećih kontakata Sparkasse Bank: 

  1. Info linije: 033 280 300
  2. e-mail adrese: info@sparkasse.ba 
  3. poštanska adrese: Zmaja od Bosne 7, 71.000 Sarajevo, BiH