Društveno odgovorno poslovanje

Na ovom linku možete pronaći sve informacije o konceptu društveno odgovornog poslovanja koji slijedi Sparkasse Bank dd BiH, te našem konkretnom angažmanu.

Vrlo nam je bitno da ove naše vrijednosti i planove učinimo dostupnim i razumljivim svom okruženju, pa Vam u nastavku ukratko predstavljamo svoj strateški okvir:

Sparkasse Bank dd BiH je članica austrijske finansijske institucije Steiermaerkische Sparkasse, koja je prije gotovo 200 godina osnovana slijedeći ideju socijalno osvještene, ali i ekonomski uspješne banke. Mi se, kao predstavnica grupe u BiH, oslanjamo na ovu tradiciju i iskustvo, primjenjujući prakse stvaranja dobrobiti za društvo u kojem poslujemo.

Ukratko, naša korporativna filozofija je da mi kao institucija možemo biti uspješni samo ako je i zajednica u kojoj poslujemo uspješna, pa tako i usmjeravamo svoj angažman i podršku u sve one društvene sfere kojima je ona potrebna. Naravno, poštivajući odgovornost prema svojim vlasnicima, klijentima, uposlenicima i partnerima, mi to činimo u okviru svojih mogućnosti i uz vrlo pažljivo i ciljano postavljanje strateških prioriteta.

Stoga naša banka ima jasno definisane ciljeve i strategiju koje slijedi, te tematske oblasti u kojima se angažuje.

Naši ciljevi u odnosu na naše interesne grupe


ZAPOSLENI

Održati kvalitetno i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih, i u kojem ideja društvene odgovornosti prožima i živi u svakom članu tima.

TRŽIŠTE

Postati primjer za etično, a ekonomski uspješno poslovanje, i praktično primijeniti sve principe dobrog korporativnog upravljanja.

KLIJENTI

Unaprijediti kvalitet, raznovrsnost i pristupačnost usluga naše banke, cijeneći prava i potrebe klijenata i uspostavljajući odnos iskrenosti, podrške i međusobnog povjerenja.

ZAJEDNICA

Biti koristan član svake zajednice u kojoj poslujemo, ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima obrazovanja, kulture, sporta, socijalne brige i zaštite životne sredine.

Postavljanjem ovakvih ciljeva, ideja stvaranja dobrobiti za društvo prestaje biti predmet pojedinačnih aktivnosti, a postaje jedan generalni poslovni koncept i korporativna filozofija. To je ono po čemu se želimo izdvajati u okruženju u kojem ostvarujemo svoj uspjeh, i na čemu ga želimo dugoročno održati.

Donacije i sponzorstva

Kada je u pitanju angažman u zajednici konkretno, jedan od načina podrške je izdvajanje sredstava iz ostvarene dobiti, te njihovo usmjeravanje kroz aktivnosti sponzorstava i donacija.
Oslanjajući se na postavljeni trogodišnji cilj, Sparkasse Bank dd BiH slijedi pet tematskih prioriteta u kojima primarno djeluje:

  • OBRAZOVANJE I MLADI
  • VOLONTARIZAM I UPOŠLJAVANJE MLADIH
  • SOCIJALNA INKLUZIJA
  • SPORT I ŽIVOTNA SREDINA