Vlasnica Steiermärkische Sparkasse

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
A-8011 Graz, Sparkassenplatz 4
Telephone: +43 (0)5 0100 - 36000
Fax: + 43 (0)6 0100 9 - 36000

www.steiermaerkische.at
E-Mail: info@steiermaerkische.at

 

Misija

Naš vlasnik se brine da vaš uspjeh ima budućnost.

Njegovo poslovanje ima tradiciju od preko 190 godina. To je banka štedionica u kojoj komitenti i uposlenici imaju osjećaj sigurnosti i povjerenja. Od konkurenata ih izdvaja kombinacija blizine klijentu i regionalnog pristupa sa jedne, te stručnost i veličina kompanije sa druge strane.

Smjernice:

 • Pouzdanost!
  Steiermärkische Sparkasse sa bilansom od EUR 14.4 miliardi je najveća Štajerska banka i najveća kreditna institucija na jugu Austrije. U pokrajini Štajerskoj i preko svojih kćerki banaka u jugoistočnoj Evropi 6.200 uposlenika svakodnevno opslužuje 2,4 miliona klijenata putem mreže od 490 filijala i regionalnih savjetodavnih centara.
 • Hrabrost kao šansa!
  Aktivnosti u kreiranju budućnosti jugoistočne Evrope i Vizije bez granica su osnova uspjeha u međunarodnom poslovanju.
  Naš vlasnik jugoistočnu Evropu smatra nadogradnjom svog domaćeg poslovanja.
  Njegov centar za inozemno poslovanje već godinama služi kao most između Štajerske i kompanija iz jugoistočne Evrope. Komitenti koji borave i posluju u jugoistočnoj Evropi imaju njegovu podršku i pomoć tamo gdje se nalaze.


 • Individualan pristup!
  Usluga kreirana prema potrebama klijenta.
  Briga o ličnim potrebama, konsultacije i pomoć komitentima u jedinicama i regionalnim centrima našeg vlasnika rezultirali su zadovoljstvom i višegodišnjim povjerenjem.

 • Povjerenje!
  Zajedno smo upješni.
  Vrijeme je osnov za zadovoljstvo komitenata i kvalitet usluga. Komitenti koji žele da vrše transakcije samostalno imaju na raspolaganju veliki broj takvih usluga. Digitalizacija bankarskog poslovanja sa druge strane omogućava našim uposlenicima da posvete više vremena detaljnom ličnom razgovoru pronalaženju individualnih rješenja za kompleksne zahtjeve klijenata. Ovo je temelj odnosa koji gradi međusobno povjerenje.

 • Sigurnost sa garancijom!
  Naš vlasnik vrši osiguranje depozita putem "Haftungsverbund"
  Njegova veličina ga čini bitnim faktorom u donošenju odluka u cijeloj Austrijskoj grupi štednih banaka. Ona se sastoji od 46 štednih banka, koje predvodi Erste Banka. Naš vlasnik je član "Sparkassen Haftungsverbund" (zajednički ugovor o odgovornosti), što znači: više sigurnosti za komitente.