Uporedni prikaz naknada za poslovne subjekte

Poštovani klijenti, 

ukoliko želite uporediti naknade naše banke sa naknadama drugih banaka u unutrašnjem platnom prometu to možete uraditi putem portala u nastavku: 

Poštovani klijenti, 

ukoliko želite uporediti naknade naše banke sa naknadama drugih banaka u unutrašnjem platnom prometu to možete uraditi putem portala u nastavku: