Osnovne informacije

Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina svojim klijentima pruža sve vrste bankarskih usluga, stavljajući akcenat na brzinu i efikasnost pružanja usluga, te jačanje povjerenja i lojalnosti klijenata i zaposlenih.

 

Naša vizija.

Postati jedna od najjačih banaka u zemlji koristeći se poslovnim alatima zasnovanim na najboljim bankarskim praksama.

Naša misija.

Sparkasse Bank dd BiH brine o uspjehu klijenta:

  • Kompetentno
  • Sa individualnim rješenjima
  • Konstantnim unaprijeđenjem ponude
  • Dugoročno
Adresa centrale: Zmaja od Bosne 7  71000 Sarajevo
Email: Email: info@sparkasse.ba
Fax: 00 387 33 280 230
Telefon: 00 387 33 280 300
Web stranica: www.sparkasse.ba
Godina osnivanja: 1999. godina
Aktiva: cca 1,43 milijarde KM
Broj poslovnica: 40
Broj uposlenika: 531
Matični broj: 1-21946
Transakcijski račun: 1990000000000023
Identifikacioni broj: 4200128200006
PDV broj: 200128200006
Poreski broj: 1076741
SWIFT: ABSBBA 22  

Podaci sa 30.06.2018. godine.