Osnovne informacije

Sparkasse Bank dd BiH je članica austrijske finansijske institucije Steiermärkische Sparkasse. Naša matična banka Steiermärkische Sparkasse je najveća regionalna banka na jugu Austrije sa 200 godišnjom tradicijom poslovanja, te dugoročnom i održivom strategijom razvoja u zemljama regije. Kao članica Erste Bank und Sparkassen Austrija, dio je najjače grupe banaka fokusiranih na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima u Evropi.

Sparkasse Bank BIH sa ukupnom aktivom od gotovo 1,4 milijardi BAM, i timom od preko 500 uposlenih u 40 poslovnica širom zemlje, stoji kao siguran i pouzdan partner stanovištvu i privredi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Nudimo široku paletu finansijskih proizvoda stanovništvu, malim i srednjim preduzećima, velikim kompanijama, institucionalnim klijentima te javnom sektoru, stavljajući akcenat na brzinu i efikasnost pružanja usluga, te jačanje povjerenja i lojalnosti klijenata.

Naš krajnji cilj je razvijati se prema internacionalnim standardima grupe u modernu banku koja zadržava tradicionalne vrijednosti Sparkasse, uz orijentaciju na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima.

Angažman naše banke ide dalje od samog bankarskog poslovanja: od samog početka poslovanja u BIH, pokrenuli smo u veliki broj društveno korisnih projekata za našu zajednicu u raznim segmentima, te smo ponosni dvostruki vlasnik nagrade „DOBRO“ za
korporativnu filantropiju i volonterizam.

 

Naša vizija.

Postati jedna od najjačih banaka u zemlji koristeći se poslovnim alatima zasnovanim na najboljim bankarskim praksama.

Naša misija.

Sparkasse Bank dd BiH brine o uspjehu klijenta:

  • Kompetentno
  • Sa individualnim rješenjima
  • Konstantnim unaprijeđenjem ponude
  • Dugoročno
Adresa centrale: Zmaja od Bosne 7  71000 Sarajevo
Email: Email: info@sparkasse.ba
Fax: 00 387 33 280 230
Telefon: 00 387 33 280 300
Web stranica: www.sparkasse.ba
Godina osnivanja: 1999. godina
Aktiva: cca 1,43 milijarde KM
Broj poslovnica: 40
Broj uposlenika: 531
Matični broj: 1-21946
Transakcijski račun: 1990000000000023
Identifikacioni broj: 4200128200006
PDV broj: 200128200006
Poreski broj: 1076741
SWIFT: ABSBBA 22  

Podaci sa 30.06.2018. godine.