Best of Souh East je program koji se realizuje svake godine i namijenjen je studentima iz BiH. Program omogućava mladima da steknu iskustvo međunarodnog studiranja uz radnu praksu, te steknu nova znanja i iskustvo potrebno za njihov budući poslovni napredak.

 

 

 

Svake godine, po otvaranju konkursa, studentima se otvara mogućnost aplikacije za jedan od austrijskih univerziteta u ponudi, kao  i prakse u najmodernijoj bankarskoj instituciji u Štajerskoj.

Konkursi za prijavu na Best of South East program tokom školske 2019/2020. godine je završen.