Finansijsko zdravlje i održivost - ESG

Osnovna pretpostavka kojom se mi u Sparkasse Bank vodimo u poslovanju je da kao institucija možemo biti uspješni samo ako je i zajednica u kojoj radimo održiva i razvijena. Isto tako, da kao finansijska institucija, zbog prirode i dalekosežnih utjecaja posla koji radimo, imamo i posebnu odgovornost prema toj zajednici.

Zato smo kreirali i slijedimo poslovni model koji na mnoge načine prevazilazi tradicionalnu ulogu komercijalne banke. Baštinimo ga iz 200 godina dugog poslovanja naše matične grupacije Erste i Sparkasse iz Austrije koja je osnovana na ideji finansijske inkluzije - kao štedionica dostupna svim ljudima, neovisno o njihovom socijalnom ili materijalnom statusu. Ova osnivačka misao naše grupacije je tokom dva stoljeća evoluirala u različite modele savremenog bankarstva, ali misija da budemo više nego „samo banka“ je i danas ključni dio našeg identiteta i oblikuje sve što radimo.

To znači da ne želimo biti klasični kreditor i pružalac finansijskih usluga, nego da aktivno gradeći finansijsko zdravlje poboljšavamo kvalitet života ljudi u zajednici u kojoj radimo. Ovu misiju smo pretočili u niz konkretnih projekata i inicijativa koje se direktno naslanjaju na UN-ove Ciljeve održivog razvoja u okviru kojih: potičemo inovacije i poduzetništvo te finansijsku pismenost i inkluziju mladih i žena, radimo na zaštiti okoliša sa svojim uposlenicima i brinemo o socijalno osjetljivim skupinama. U svemu tome trudimo se biti dobar „komšija i susjed“ koji prepoznaje specifične potrebe lokalnih zajednica i reaguje tamo gdje je najpotrebnije.

Ono što je još važnije, misiju građenja održivosti i finansijskog zdravlja smo inkorporirali u naš osnovni bankarski biznis, prije svega tako što dugoročnu stabilnost Banke i naših klijenata stavljamo iznad kratkoročnog profita. Vodimo odgovornu politiku kreditiranja i nastojimo živjeti humano, fer bankarstvo - pratiti klijente sa dobrim inovativnim produktima, savjetovati kada rastu, ali isto tako biti uz njih u manje dobrim vremenima. Pri tome ne gubimo iz vida široku sliku - utjecaj koji banke mogu imati na privredu i koliko je mogu osnažiti. Ciljano se fokusiramo na one industrije i sektore koji generiraju najveći udio poslovne aktivnosti i novih radnih mjesta i koji, bh. ekonomiju mogu učiniti istinski samostalnom i održivom.

Svojim primjerom i dobrim praksama želimo potaći promjene u poimanju uloge bankarskog sektora. Pokazati da bankarstvo orijentirano na održivost i dobrobit zajednice, apsolutno ne znači manje finansijski uspješan model. Naprotiv, Sparkasse Banka je jedna od najbrže rastućih, a istovremeno i najstabilnijih banaka u BiH.

Ovaj uspjeh zahvaljujemo našem posvećenom timu zaposlenika, i zato se trudimo da budemo banka u kojoj će oni osjećati zadovoljstvo i svrhu.  

Doživljavamo ga i kao odgovornost, i nastavit ćemo ga koristiti da aktivno doprinosimo kvaliteti života ljudi oko nas, održivosti ekonomije i planete koju ostavljamo budućim generacijama.  

Uprava Banke

Amir Softić   Amer Hadžikadić   Igor Bilandžija    Igor Jokić 

 Finansijsko zdravlje i održivost - ESG

Naš poslovni model izgradnje finansijskog zdravlja i održivog razvoja banke, naših klijenata i zajednice u kojoj poslujemo implementiramo kroz četiri stuba djelovanja: 

  • Društvo i Upravljanje
  • Klijenti 
  • Zaposlenici
  • Okoliš

koji se naslanjaju na vrijednosti Sparkasse Banke:

  • Odgovornost
  • Izvrsnost
  • Pripadnost
  • Partnerstvo
  • Inovativnost

 i prate 9 ciljeva održivog razvoja UN-a: 

 

 

Ovaj poslovni model realiziramo kroz konkretne inicijative i mjerljive uticaje u okviru svakog stuba djelovanja.

Zaposlenici

Društvo i upravljanje

Koristimo svoj uticaj da potaknemo transformaciju društva i poboljšamo kvalitet života ljudi