Korporativno upravljanje

Politika korporativnog upravljanja usmjerena je na predanost načelima održivog razvoja, ekonomske učinkovitosti, finansijskog zdravlja i odgovornosti za klijente, zajednicu i ekonomiju u kojoj posluje, i svojim zaposlenicima. U svrhu uspostave visokih standarda i ostvarenja dobrog korporativnog upravljanja, transparentnosti poslovanja kao osnove za zaštitu dioničara, investitora i drugih nosilaca interesa, te brige za radnike i održivi razvoj, Banka se pridržava posebno sljedećih načela:

 • Poštivanje ESG standarda
 • Transparentnost poslovanja
 • Zaštita prava dioničara
 • Jasno definisana ovlaštenja i odgovornosti organa Banke
 • Saradnja između Uprave i Nadzornog odbora te transparentnost odnosa između svih organa Banke, radnika, dioničara, klijenata Banke i javnosti u cjelini
 • Efikasan sistem internih kontrola
 • Usklađenost sa standardima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
 • Usklađenost sa standardima zaštite podataka
 • Sprečavanje sukoba interesa
 • Implementacija antikorupcijskih politika

Održivi razvoj je temelj dobrog poslovnog upravljanja i povećanja konkurentnosti i podrazumijeva proces razmatranja i uzimanja u obzir okolinih, društvenih i upravljačkih (ESG) faktora kao i stratešku odrednicu Banke. Banka utjecaje svog poslovanja temelji na Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. 

Banka provodi visoke standarde kroz Etički kodeks i Poslovni kodeks koji promiču kulturu integriteta, dok je Odbor za održivost uspostavljen s ciljem adekvatnog, efikasnog i cjelovitog upravljanja konceptom finansijskog zdravlja, održivosti i pristupa Banke upravljanju klimatskim i okolišnim rizicima.

 

Banka provodi koncept održivosti kroz tri sfere djelovanja:

 • a. Okolišni (E) b. Društveni (S) c. Upravljački (G)

  a. Upravljanje okolišnim faktorima - 
  Banka je usmjerena ekološki održivim inicijativama koje donose učinkovitost, vrijednost i zdravlje za njeno poslovanje, zaposlenike, klijente i širu zajednicu
  b. Upravljanje društvenim faktorima - 
  Cilj Banke je uspostavljanje i proširenje odnosa sa zaposlenicima, klijentima, društvenom zajednicom, investitorima i dobavljačima.
  c. Upravljački faktori - Banka uspostavlja mehanizme nadzora i upravljanja rizicima osiguravajući otpornost i dugoročno očuvanje vrijednosti za poslovanje Banke. Posebna pažnja pridaje se procesu adekvatne procjene rizika te pravovremenom identificiranju rizika koji služi kao osnova za donošenje poslovnih odluka. Banka održava poslovne prakse korporativnog upravljanja kroz uzorno upravljanje i odgovornost Uprave, Nadzornog odbora i višeg menadžmenta. Banka osigurava razumljiv, transparentan i dokumentiran postupak pri donošenju odluka uz podjelu odgovornosti i nadležnosti. Banka provodi visoke standarde kroz Etički kodeks i Poslovni kodeks koji promiču kulturu integriteta. Banka definiše standarde i redovne kontrole u svim relevantnim procesima poslovanja da bi se identifikovale i spriječile potencijalno nezakonite ili neetičke prakse. Banka kontinuirano unaprjeđuje sisteme upravljanja podacima kako bi osigurala pravovremeno, relevantno i transparentno finansijsko i nefinansijsko izvještavanje. Banka transparentno, tačno i pravovremeno objavljuje informacije o svom poslovanju.