Poštovani klijenti,

cijeneći Vaše povjerenje da svoja sredstva povjerite na čuvanje našoj banci, u nastakvu Vam donosimo par informacija kada je u pitanju osiguranje depozita.

Naime, sve banke koje imaju dozvolu za rad dobijenu od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine  i Agencije za bankarstvo Republike Srpske su obavezno članice sistema osiguranja depozita u Bosni i Hercegovini. Shodno tome, kako bi osigurale depozite, banke su dužne da plaćaju premiju osiguranja depozita AODBiH, štp znači da je deponent oslobođen plaćanja iste.

Zakonom o osiguranju depozita BiH (Službeni glasnik BiH broj 20/02, 18/05, 100/08, 75/09, 58/13 i 32/20), su propisani svi detalji vezano za osiguranje depozita, a ovdje se i vi možete informisati o zaštiti ili posjetiti službeni web stranicu Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine www.aod.ba .