Radno vrijeme poslovne mreže

Lista bankomata

U našim 24h Zonama su smješteni najsavremeniji, multifunkcionalni uređaji na kojima imaoci kartica mogu obavljati čitav niz konvencionalnih šalterskih usluga, bilo kada i bez čekanja u redu.

Pristup Zoni je moguć u bilo koje vrijeme, a za ulazak je samo potrebno provući karticu na ulazu. Posebna prednost Zone je to da su pristup i korištenje mogući sa svim karticama, bez obzira na vrstu, brand i izdavaoca kartice.

Putem naših bankomata možete na brz i jednostavan način da podignete gotovinu sa Vaše platne kartice, provjerite raspoloživo stanje na Vašem računu, kao i da izvršite promjenu PIN-a na Vašoj kartici.

Usluge na bankomatima Sparkasse Banke dostupne su 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.

Depozitni uređaj omogućava polog pazara pravnim licima u svakom momentu, bez čekanja u redu.

Da bi izvršili polog pazara na DATM uređaju potrebno je da imate depozitnu karticu, koju će Vam banka izdati prilikom aktivacije navedene usluge.

Multifunkcionalni bankomat koji pored standardnih bankomatskih funkcionalnosti omogućava i:

  • gotovinske transakcije zamjene stranih valuta EUR, USD, CHF i HRK u KM valutu
  • uplatu sredstava/gotovine na debitne i kreditne kartice Sparkasse Bank

 

Više informacija o navedenim uslugama možete dobiti i pozivom na broj naše Info linije 033 280 300.