Kratkoročni krediti

Kroz različite modele kratkoročnog finansiranja, Sparkasse Bank nastojat će vaše svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima uskladiti s prirodom i dinamikom poslovanja društva.

Poslovni novčani tokovi u idealnim uslovima se mogu tačno predvidjeti, što dakako nije slučaj u stvarnosti. Dobavljači vam mogu ponuditi atraktivne rabate prilikom avansnog plaćanja, ali ponekad usporenom naplatom potraživanja vašem društvu mogu nedostajati obrtna ili sredstva za održavanje tekuće likvidnosti. Kratkoročnim kreditima, odnosno kreditima s rokom povrata do jedne godine, prvenstveno se osiguravaju sredstva za prevladavanje navedenih potreba.

 

Izdvajamo sljedeće modele kratkoročnog finansiranja:

• krediti po osnovu prekoračenja na transakcijskom računu,

• krediti za obrtni kapital,

• krediti za izvoz i pripremu izvoza roba i usluga,

• krediti pokriveni djelimično ili u potpunosti novčanim depozitom,

• revolving krediti,

• okvir za kratkoročne pozajmice.

 

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike finansiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom klijenta, kontribucijom u prihodima Banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s klijentom.