Kratkoročni krediti pokriveni novčanim depozitom

Namjena ovog kredita je finansiranje kratkoročnih potreba u situacijama gdje vlasnik društva ili drugo fizičko ili pravno lice nudi za osiguranje djelimični ili 100%-tni depozit.

Iznos kredita:

Do visine iznosa depozita.

Rok otplate:

Do 12 mjeseci.

Način otplate:

Otplata glavnice odjednom (na kraju perioda), u jednakim mjesečnim ili kvartalnim ratama ili anuitetima.