Okvir za kratkoročne pozajmice

Ovaj proizvod je namijenjen za nabavku robe, avansna plaćanja dobavljačima i slično.

Iznos kredita:

  • do 150.000 KM za srednja preduzeća, ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u Banci i drugim bankama,
  • do 700.000 KM za srednje velika preduzeća, ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u Banci i drugim bankama,
  • do 1.500.000KM za velika preduzeća, ovisno od boniteta klijenta i kreditne istorije u Banci i drugim bankama. Iznos pozajmice zavisi od očekivanog priliva.

Rok otplate:

12 mjeseci okvir, pojedinačne pozajmice maksimalno 180 dana.

Način otplate/korištenja:

Sukcesivno ili jednokratno.