Kredit za izvozne poslove i pripremu izvoza

Namjena ovog kredita je da izvoznicima omogući uravnotežen novčani tok i pokrivanje kratkoročnih nedostataka likvidnih sredstava.

Iznos kredita:

Do 100% ICD, ugovora o izvozu ili deviznog priliva, otvorenog loro akreditiva.

Rok otplate:

Do 12 mjeseci za kredite za pripremu izvoza i izvoz, odnosno do 150 dana za kredite za izvoz.

Način otplate:

Otplata glavnice odjednom (na kraju perioda), u jednakim mjesečnim ili kvartalnim ratama ili u jednakim mjesečnim ili kvartalnim anuitetima.