Kredit za obrtni kapital

Namjena ovog kredita je finansiranje obrtnog kapitala i pokrivanje nedostatka likvidnih sredstava.

Iznos kredita:

Zavisi od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja, te ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok otplate: 

Do 12 mjeseci.

Način otplate:

Otplata glavnice odjednom (na kraju perioda), u jednakim mjesečnim ili kvartalnim ratama ili u jednakim mjesečnim ili kvartalnim anuitetima