Iznivelisala sam želje i mogućnosti.

Nenamjenski krediti.

  • NKS 2,99%, EKS 3,29%
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita uz ugovaranje Duo Safe police osiguranja
  • FIKSNA kamatna stopa uz rok otplate do 10 godina

Razumijemo Vaše potrebe

Akcija oročene štednje

Položite Vaš novac uz FIKSNU kamatnu stopu

Mjesto dobre muzike!

Šparkastični jukebox sa vama 24/7.

Novosti

Interesuju Vas usluge namijenjene Pravnim licima? Pravna lica