Siguran za 5.

Osigurajte se na vrijeme od svih vrsta nezgoda za samo 5KM mjesečno.

Svjesni nepredvidivosti koje život donosi pred naše klijente, zajedno sa Vienna osiguranje VIG, kreirali smo proizvod koji na najbolji mogući način ublažava štetne finansijske posljedice prouzrokovane nesretnim događajem/ nezgodom.

Proizvod sadrži paket pokrića rizika 

  Osigurana suma (u KM)  Godišnja premija 
Smrt usljed nezgode i bolesti  1.000   
Trajna invalidnost usljed nezgode  10.000   
Lom kosti  100  59,99 KM 
Troškovi liječenja  1.000   
Loyallity card   

Vaši benefiti:  

  • Finansijska zaštitita od iznenadnih i neželjenih događaja.
  • Trošak liječenja obuhvata sve stvarne i nužne troškove nastale u procesu liječenja od
    nezgode: nalaze, lijekove, medicinske intervencije, pomagala itd.
  • Do 20% popusta prilikom zdravstvenih pregleda u Vienna partnerskim poliklinikama sa Plavom karticom loyalnosti.
  • Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice.