Svako pravno lice ima osobu koja je odgovorna za većinu profita društva ili ima jedinstven i teško zamijenjen skup vještina poput intelektualnog vlasništva koje je od vitalne važnosti za organizaciju.

Za takva pravna lica nudimo policu osiguranja ključne osobe za život direktora ili bilo kojeg zaposlenog čije se znanje, rad ili ukupni doprinos smatraju jedinstveno vrijednim za firmu.

Rizici pokrivni policom osiguranja su:

  • smrti usljed bolesti i smrt usljed nezgode
  • trajna invalidnost iznad50%, koja nastane kao posljedica nezgode

U ponudi su dva modela police osiguranja:

  • Polica osiguranja ključne odogovrne osobe sa fiksnom osiguranom sumom.

U slučaju smrti ključne odgovorne osobe osiguranje ima obavezu isplatiti štetu u iznosu odobrenog/isplaćenog kredita, od čega se dio usmjerava na banku (iznos nedospjele glavnice po kreditu), a drugi dio se isplaćuje na Vaše društvo.

  • Polica osiguranja ključne odogovrne osobe sa opadajućom osiguranom sumom. 

U slučaju smrti ključne odgovorne osobe osiguranje ima obavezu isplatiti banci nedospjelu glavnicu po kreditu u momentu nastanka osiguranog slučaja.