Nenamjenski hipotekarni krediti

Namjena kredita:

Nenamjenski hipotekarni kredit predstavlja proizvod kod kojeg je kao instrument osiguranja obavezna hipoteka na nekretnini, a namjenu utroška sredstava kredita nije potrebno dokazivati.

Ključne informacije

 • Neograničen iznos
 • Kamatna stopa već od:
  • varijabilna NKS 3.39% - EKS 3.72%
  • fiksna NKS 4.09% - EKS 4.45%
 • Maksimalan rok otplate do 15 godina
 • Naknada za obradu 0,50%

Informativni pregled anuiteta

*EKS izračunata je na iznos 200.000 KM, period otplate 10 godina i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, trošak održavanje kreditnog računa, kupovine mjenica, ovjere saglasnosti o zapljeni, procjene hipoteke, notarske obrade ugovora, osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. Varijabilna kamatna stopa vezana je za 12M Euribor.
 

Instrumenti obezbjeđenja:

 • mjenica
 • saglasnost
 • hipoteka na nekretnini
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita u cilju zaštite nekretnine od požara

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Tu smo za Vas

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše Info linije

Info linije: 080 02 02 10

 

Pronađite zahtjev online i uštedite vrijeme

Pozovite nas i ugovorite sastanak