Žiro račun

Ukoliko obavljate trajnu ili povremenu djelatnost i po tom osnovu ostvarujete prihode, birajte naš žiro račun!

Namjena

Žiro račun je namijenjen domaćim fizičkim licima, a koji ostvaruju prihode po osnovu:

  • ugovora o djelu,
  • prihod od poljoprivrede i šumarstva (otkup mlijeka, plodova i sl.),
  • honorarnog rada,
  • autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,
  • dobitaka od igara na sreću i drugih propisanih osnova,
  • izdavanja u najam ili zakupa zgrada i drugih nekretnina,
  • ostalih poslova.

Potrebna dokumentacija 

  • kopija lične karte/pasoša 
  • CIPS prijava/prijava o mjestu boravišta 
  • popunjena pristupnica.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300