Žiro račun

Ukoliko obavljate trajnu ili povremenu djelatnost i po tom osnovu ostvarujete prihode, birajte naš žiro račun!

Namjena

Žiro račun je namijenjen domaćim fizičkim licima, a koji ostvaruju prihode po osnovu:

  • ugovora o djelu,
  • prihod od poljoprivrede i šumarstva (otkup mlijeka, plodova i sl.),
  • honorarnog rada,
  • autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,
  • dobitaka od igara na sreću i drugih propisanih osnova,
  • izdavanja u najam ili zakupa zgrada i drugih nekretnina,
  • ostalih poslova.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300

Potrebna dokumentacija

  •  kopija lične karte ovjerena od strane nadležnih organa
  •  original ili ovjerena kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a (obrazac PBA3)