Tekući račun

Šta pruža Sparkasse tekući račun: 

Osnovna svrha tekućeg računa je priliv i raspolaganje vašim novčanim sredstvima, ali vaš tekući račun može biti i mnogo više od standardnog tekućeg računa.

Vrlo jednostavno možete ga pretvoriti u Pametni tekući račun - krojite ga prema vlastitim potrebama, birajući i vežući za njega bankarske usluge koje vama odgovaraju. Na taj način dobijate jedan set bankarskih usluga, kreiran isključivo prema vašim potrebama, a poslovanje sa Bankom je prilagođeno vašim prioritetima. 

Usluge koje možete vezati za vaš tekući račun:

  •  E-bankarstvoBanka dostupna gdje god i kad god vi to želite
  • Debitna karticaplaćajte jednostavno i sigurno u zemlji i inozemstvu 
  • Odobreni limit - fiksni iznos prekoračenja po tekućem računu u visini do 4 mjesečna primanja isplaćena na tekući račun
  • Kredit na bankomatu - koristite kreditna sredstva 24/7 na svim bankomatima Sparkasse Bank
  • Sparkasse paket - set usluga za sve vaše finansijske potrebe

Potrebna dokumentacija

  • kopija lične karte/pasoša
  • CIPS prijava/prijava o mjestu boravišta – original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci
  • popunjena pristupnica

Tekući račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke kao domaće ili strano fizičko lice te usmjeriti primanja na račun u Banci (platu, penziju i sl.), bez obzira da li su redovna ili ne.

Preuzmite informativnu dokumentaciju

 

Tu smo za sve za što nas trebate

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše besplatne Info linije ☎ 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima ☎ 033 280 300