Western Union

Brzi transfer novca

  • Više od 500.000 lokacija širom svijeta
  • Preko 200 država

Za sve vas koji pomažete svojim roditeljima, djeci, rodbini i prijateljima, kao i svim ostalim kojima je neophodno da pošalju novac, a da istovremeno budu sigurni da će primalac preuzeti puni iznos veoma brzo i jednostavno na lokaciji koja se nalazi u njegovoj blizini. 


SLANJE NOVCA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

1

Pokažite važeću ličnu ispravu službeniku banke i saopštite- državu u koju šaljete novac, iznos, ime i prezime osobe kojoj šaljete novac.

2

Službenik banke će Vas obavijestiti o naknadi za iznos koji šaljete i ukoliko ste saglasni uplatiti novac. 

3

Nakon izvršenog slanja, službenik će vam uručiti ovjeren primjerak obrasca sa desetocifrenim kontrolnim brojem transfera (MTCN) koji je potrebno da javite primaocu sa svojim podacima. Osoba kojoj ste poslali novac prilikom preuzimanja novca treba da zna kontrolni broj transfera, ime i prezime pošiljaoca, kao i državu iz koje je novac poslat. 

Bitne informacije:

  • Maksimalan iznos novca koji jedna osoba može poslati preko Western Uniona u toku mjesec dana je 2.500 EUR ( ili protuvrijednost u valutama BAM i EUR).
  • Novac je moguće poslati u BAM i EUR*, a primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u državi prijema.
  • Za slanje novca preko Western Uniona nije potrebno imati otvoren račun u banci.
  • Provizija uvijek plaća samo pošiljalac.

CJENOVNIK ZA SLANJE NOVCA IZ BIH

PRIJEM NOVCA IZ INOSTRANSTVA

1

Predajte važeću ličnu ispravu i Kontrolni broj transfera (MTCN). 

2

Saopštite neophodne podatke šalterskom službeniku i to: ime i prezime pošiljaoca, državu iz koje je novac poslat, iznos koji očekujete.

3

Potpišite obrazac nakon čega će vam šalterski službenik isplatiti novac i uručiti ovjeren primjerak obrasca.

Bitne informacije:

  • Novac koji Vam je poslat iz inostranstva putem Western Uniona možete preuzeti u najbližoj banci. 
  • Novac se u BiH prima u BAM i EUR*
  • Proviziju za transfer novca uvijek plaća samo pošiljalac. 

KAKO MOGU DA SAZNAM DA LI MI JE POSLAT NOVAC PREKO WESTERN UNIONA?

Pozivanjem Korisničkog centra na broj 033/ 268 000 ili 051/ 220 800 možete saznati da li u sistemu postoji tranfer na Vaše ime ukoliko imate kontrolni broj transfera (MTCN).

ŠTA JE POTREBNO DA BIH PREUZEO NOVAC KOJI MI JE POSLAT PUTEM WESTERN UNIONA?

Pored važeće lične isprave, za isplatu (novčanog transfera) novca potrebno je da znate sljedeće podatke: kontrolni broj transfera novca (MTCN), ime i prezime pošiljaoca, zemlju iz koje je novac poslat i iznos koji je poslat (+/- 10%).

GDJE U BIH MOGU PODIĆI NOVAC POSLAT PUTEM WESTERN UNIONA?

Uslugu brzog transfera novca u BiH nudi većina banaka. Sve poslovnice Sparkasse Bank nude ovu uslugu.

KOJI JE MAKSIMALAN IZNOS ZA PRIJEM NOVCA?

Za prijem novca iz inostranstva ne postoji ograničenje.

KO PLAĆA NAKNADU ZA TRANSFER NOVCA?

Naknadu za transfer novca plaća isključivo pošiljalac.

ZA KOLIKO VREMENA NAKON UPLATE MOGU PODIĆI POSLATI TRANSFER?

Novac je u najvećem broju slučajeva moguće podići za svega nekoliko minuta nakon slanja. Ukoliko ne podignete transfer istog dana, on je u sistemu i narednih 45 dana. Novac se ne vraća pošiljaocu tokom 9 mjeseci od dana slanja, osim ako to pošiljalac ne zatraži.

KO ŠALJE PRIMAOCU KONTROLNI BROJ TRANSFERA- MTCN BROJ?

Pošiljalac nakon slanja dobija kontrolni broj koji je potrebno da Vam javi, jer je to obavezan podatak za preuzimanje novca.

DA LI MALOLJETNO LICE MOŽE DA PRIMI NOVAC PUTEM WESTERN UNIONA?

Ne, maloljetno lice ne može primati novac.

DA LI JE POTREBAN RAČUN U BANCI ZA SLANJE ILI PRIJEM NOVCA IZ INOZEMSTVA?

Ne, ni primaoc ni pošiljaocu nije potreban račun u banci za korištenje Western Union usluga. Umjesto toga, svaki transfer se evidentira u sistemu putem jedinstvenog kontrolnog broja.

ŠTA JE NEOPHODNO ZA SLANJE NOVCA U INOZEMSTVO?

Da biste poslali novac, potrebno je da službeniku banke pokažete važeću ličnu ispravu, kažete u koju zemlju šaljete novac, koji iznos želite da pošaljete i kome.

U KOJOJ VALUTI JE MOGUĆE SLANJE NOVCA IZ BIH?

Novac iz BiH šalje u BAM i EUR a primalac preuzima novac u valuti koja je dostupna u zemlji porijekla.*

KOJI JE MAKSIMALANI IZNOS ZA SLANJE NOVCA IZ BIH?

Jedna osoba u toku mjesec dana može poslati 2500 EUR (ili protuvrijednost u valutama BAM i USD):

KO PLAĆA NAKNADU ZA TRANSFER NOVCA?

Naknadu za transfer novca plaća isključivo pošiljalac.

ŠTA JE POTREBNO JAVITI PRIMAOCU KAKO BI PREUZEO NOVAC?

Da bi podigao novac, primalac mora da zna kontrolni broj (MTCN), puno ime i prezime pošiljaoca, očekivani iznos i zemlju iz koje je novac poslat.

KOLIKO JE VREMENA POTREBNO DA BI SE POSLAO NOVAC?

Novac se putem Western Uniona može poslati za samo nekoliko minuta i može biti dostupan odmah, u zavisnosti od radnog vremena šaltera i razlike u vremenskim zonama.

DA LI JE POTREBAN RAČUN U BANCI ZA SLANJE ILI PRIMANJE NOVCA IZ INOZEMSTVA?

Ne, ni primaocu ni pošiljaocu nije potreban račun u banci za korištenje Western Union usluga. Umjesto toga, svaki transfer se evidentira u sistemu putem jedinstvenog kontrolnog broja.

DA LI MALOLJETNO LICE MOŽE DA ŠALJE NOVAC PUTEM WESTERN UNIONA?

Ne, maloljetno lice ne može slati novac.

NA KOJI NAČIN RADI WESTERN UNION?

Kada se novac pošalje, na primjer iz Njemačke, prenos se vrši elektonskim putem tako da je primalac u BIH, ili bilo gdje drugo u svijetu, u mogućnosti da preuzme novac za svega nekoliko minuta.

KOLIKO JE VREMENA POTREBNO DA BI SE PRIMIO ILI POSLAO NOVAC?

Novac može da preuzme isključivo osoba na čije ime je novac poslat i samo toj osobi treba da se jave podaci sa obrasca nakon slanja novca. Pored toga, svaki transfer dobija svoj jedinstveni kontrolni broj.

KOLIKO MOŽETE BITI SIGURNI DA ĆE NOVAC STIĆI U PRAVE RUKE?

Novac putem Western Uniona može poslati ili preuzeti za samo nekoliko minuta, u zavisnosti od radnog vremena šaltera i razlike u vremenskim zonama.

KOJU VRSTU DOKUMENATA TREBA PRILOŽITI DA BI SE NOVAC MOGAO ISPLATITI?
Dovoljno je priložiti važeći dokument sa slikom- ličnu kartu ili pasoš.

Info linija/Služba za podršku

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na besplatan broj naše Info linije: 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300