Trajni nalog.

Usluga koja štedi vaše vrijeme.

Usluga Sparkasse Trajni nalog omogućava automatsko plaćanje obaveza i/ili izvršenje plaćanja sa računa klijenta u korist računa otvorenog u našoj banci ili kod druge banke. Plaćanje po trajnom nalogu izvršava Banka po nalogu klijenta, u ime i za račun klijenta. Trajni nalog možete jednostavno i brzo otvoriti u najbližoj poslovnici Sparkasse Bank, a mogućnost otvaranja imaju svi klijenti Sparkasse Bank koji imaju otvoren i aktivan tekući i/ili a vista štedni račun u banci. 

Vrste trajnog naloga koje ste u mogućnosti ugovoriti su: 

  • trajni nalog za prijenos sredstava između računa u Banci
  • trajni nalog za prijenos sredstava u korist računa u drugim bankama

Prednosti korištenja ove usluge:

  • ušteda novca- troškovi transkacija realizovanih putem usluge trajnog naloga su znatno niži u odnosu na transkacije realizovane na šalterima Banke
  • ušteda vremena- korištenjem usluge trajnog naloga izbjegavate odlaske u poslovnice, čekanje u redovima i razmišljanje o promjenjivim iznosima plaćanja
  • planiranje troškova- korištenjem ove usluge ne morate pamtiti datum dospijeća i žuriti s plaćanjem, jer se novac automatski na taj dan prenosi s Vašeg računa te tako nikada ne kasnite s plaćanjem

Prilikom otvaranja trajnog naloga sami određujete uslove plaćanja i to:

  • primatelja plaćanja - broj računa na koji se sredstva prenose
  • iznos plaćanja- potrebno je odrediti fiksni iznos koji se prenosi trajnim nalogom, ali isto tako moguće je odrediti i varijabilni iznos u zavisnosti koji tip trajnog naloga se ugovara ( npr. trajni nalog za uplatu minimalnog iznosa duga po kreditnoj kartici)
  • dinamiku plaćanja - mjesečno, kvartalno i sl, kao i datum plaćanja i razdoblje trajanja - moguće je ograničiti trajanje izvršenja naloga, a ako se ne ograniči izvršit će se do opoziva

Ugovaranje trajnog naloga za prijenos deviznih sredstava/ konverziju moguće je samo između računa istog vlasnika otvorenih u Sparkasse Bank. Klijent je u obavezi da na računu ima dovoljno raspoloživih sredstava kako bi Banka bila u mogućnosti realizovati dospijeće trajnog naloga. 

Tu smo za sve za što nas trebate

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše besplatne Info linije:

 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300 

 

Pronađite zahtjev online i uštedite vrijeme

Pozovite nas i ugovorite sastanak