SMS Info.

Informacija o vašem tekućem računu 24/7.

SMS Info usluga će vam omogućiti da jednostavno putem SMS poruke dobijete uvid u raspoloživo stanje i promjene po vašem tekućem računa.

SMS usluga - Obavijest o promjeni po računu ima za cilj da informiše klijenta o nastaloj transkaciji po tekućem računu i pri tome pruži transparentan prikaz iste.

Struktura sadržaja ove vrste SMS poruka načelno je sastavljena od sljedećih elemenata ovisno o tipu transkacije:

 • Kratki opis transakcije po tekućem računu - isplata, uplata, naknada, trajni nalog, kupovina karticama i sl.
 • Troškovi transakcije odnose se na provizije za koje se tereti tekući račun - najčešće su to provizije za naloge domaćeg i ino platnog prometa, provizije za konverzije, provizije kod određenih kartičnih transakcija i sl.
 • Iznos transakcije u obradi predstavlja dospjele, a neplaćene obaveze kao što su neplaćene naknade, neizvršeni trajni nalozi, nenaplaćene kamate po prekoračenju i dr. Ovaj podatak se u SMS poruci pokazuje u situacijama kada na računu nema dovoljno sredstava na raspolaganju.
 • Raspoloživo stanje – podrazumijeva trenutni iznos sredstava s kojima možete raspolagati nakon izvršene transakcije i primljenog SMS-a. Raspoloživo stanje se računa algoritmom, a obuhvata sredstva na vašem tekućem računu + preostali iznos po prekoračenju – iznos transakcija u obradi.
 • Kontakt broj Info centra Sparkasse Bank: 033 280 300

Tipovi SMS poruka obavijesti o transakcijama:

 • Uplata – iznos bilo koje uplate na tekući račun koja se realizira
 • Isplata – poruka jasno razgraničava UPP i INO naloge. Sve ostale vrste isplata (npr. isplata na šalteru ili ATM –u,) jednostavno se označava sa „Isplata“
 • Kupovina – transakcije koje se rade karticama banke na POS uređajima
 • Elektronski nalog – transakcije realizirane putem elektronskih servisa (netBanking i mBanking)
 • Isplata po trajnom nalogu – isplate sa računa po osnovu trajnog naloga
 • Transferi – ovom sintaksom označavaju se prenosi sredstava između vlastitih računa
 • Naknada – u sintaksama SMS-a jasno se naznačava o kojoj se naknadi radi (naknada za vođenje računa, za dostavljanje izvoda, za SMS INFO servis, za netBanking/mBanking, za realizaciju trajnog naloga, za Paket usluga, godišnja članarina po debitnoj kartici, te zaostale naknade –naknade koje nisu naplaćene od klijenta)
 • Isplata za obročnu otplatu odnosi se na rate za Shop&Fun i/ili Gotovinski kredit na ATM-u čija se otplata vrši direktno sa tekućeg računa – kod isplate rate za ova dva proizvoda opisi u sintaksti klijentu daju na znanje da se isplata radi u tu svrhu. Također, u poruci se naglašava da li se isplata radi po osnovu naknade za ove proizvode.
 • Dospijeće kartične transakcije od dd.mm.yy; Proknjiženi iznos XX,XX KM. Troškovi transakcije. Raspoloživo stanje xxxx,xx je poruka koju klijeni mogu očekivati u slučajevima korištenja kartice u inostranstvu, Internetu, ili na ATM uređajima drugih banaka u zemlji i inostranstvu. Kod takve transakcije klijent odmah dobija SMS poruku o iznosu transakcije sa umanjenim raspoloživim stanjem. Međutim, takva transakcija tek naknadno dođe do banke na knjiženje i tada može biti uvećana za pripadajuće provizije i naknade (kursne razlike, provizije i naknade isl). U tom slučaju klijent dobija informativnu novu poruku u kojoj se navodi da je originalna transakcija dospijela na knjiženje (sa informacijom kojeg datuma je nastala originalna transakcija), te informacijom koliki iznos će zaista biti proknjižen sa pripadajućim troškovima. U slučaju da postoji razlika usljed troškova transkacije između originalne transakcije i proknjižene transakcije, tekući račun će biti dodatno terećen za nastalu razliku, a raspoloživo stanje za istu umanjeno.

Slanje SMS poruke je besplatno.

Pronađite zahtjev online i uštedite vrijeme

Pozovite nas i ugovorite sastanak

Najčešća pitanja o usluzi SMS Info

Tu smo za sve za što nas trebate

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše besplatne Info linije:

 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300