Platni promet u zemlji

Nalozi prema drugim domaćim bankama (žiro kliring i RTGS)

  • Ukoliko su nalozi (žiro kliring) primljeni do 12:00 sati biti će obrađeni sa datumom valute taj dan, odnosno do 15:30h (unesen i kontrolisan u sistemu Banke) ako su nalozi prema sistemu RTGS-a
  • Nalozi primljeni poslije 12:00 sati, biti će obrađeni sa datumom valute narednog radnog dana

Nalozi u korist klijenta Banke (dolazni nalozi)

  • Krajnje vrijeme za prijem naloga je 15:00 sati za žiro kliring, odnosno 16:00 sati za RTGS u periodu ponedjeljak - petak

Polog gotovine putem depozitnog bankomata - DATM

Iskoristite prednosti depozitnog uređaja Sparkasse Bank putem kojeg možete obaviti polog pazara u bilo kojem trenutku, kada to Vama odgovara, bez čekanja u redovima!

  • Istovremeno deponovanje papirnog novca ali i kovanica u KM valuti
  • Raspoloživost sredstava nakon 15 min. za uplate izvršene u periodu od 06:00h - 20:45h
  • Štampana potvrda o transkciji kao dokaz o uplati