Računi

  • Transakcijski računi za domaći platni promet unutar zemlje
  • Devizni račun za poslovanje sa inostranstvom

Osnovna namjena je omogućavanje obavljanja platnog prometa u zemlji i inostranstvu svim poslovnim subjektima u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, Zakonu o deviznom poslovanju , te ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, relevantnim za otvaranje računa i obavljanje platnog prometa.

  • Transakcijski račun se koristi za prilive i izvršenje platnih transakcija unutar zemlje (redovni računi, računi dijelova pravnih lica, računi izdvojenih sredstava, računi javnih prihoda)
  • Devizni račun se koristi za ino prilive i obavljanje platnog prometa prema/iz inostranstva

Usluge koje možete vezati za Vaš račun

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300