Kreditna linija Sparkasse Bank i Općine Novi Grad Sarajevo