Kredit za poljoprivredna preduzeća

uz grant min. 25% od iznosa kredita iz EU4AGRI projekta