Komisioni poslovi

Sparkasse Bank nudi specijalne kreditne linije u ime i za račun:

 • Federalni Zavod za zapošljavanje Bosne i Hercegovine,
 • ZE-DO Kanton Federacije BiH,
 • Zavod za zapošljavanje Federacije BiH,
 • pravna i fizička lica,
 • International Guarantee Agency,
 • Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona,
 • Zavod za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona,
 • Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskog kantona,
 • Vlada Zeničko-dobojskog kanotona,
 • USAID,
 • Kantonalni stambeni fond Unsko-sanskog kantona,
 • Luteranski svjetski savez (LWF),
 • Humanitarna organizacija MOJ BLIŽNJI-Obnova,
 • Organizacija Šehida i poginulih boraca BiH,
 • Zavod za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog Kantona.