FAKTORING

ŠTA JE FAKTORING I ZAŠTO FAKTORING?

Faktoring je specifičan oblik kratkoročnog finansiranja na temelju prodaje kratkoročne aktive preduzeća (prvenstveno potraživanja od Kupaca bez sredstava osiguranja plaćanja) specijaliziranoj finansijskoj organizaciji koja se naziva Faktor, u našem slučaju Banka.

Prednosti faktoringa:

  • Bolje mogućnosti za finansiranje vašeg poslovanja. Faktoring vam omogućava brz i jednostavan pristup izvorima vanjskog finansiranja, bez smanjenja vaše kreditne sposobnosti i bez opterećenja vaših kreditnih limita kod Banaka.
  • Bolja likvidnost i lakše upravljanje novčanim tokovima. Finansiranje putem faktoringa utiče na povećanje obrtnih sredstava (otkupom potraživanja prije dospijeća omogućen je priliv sredstava), brži rast društva, porast prodaje, a time i lakše planiranje novčanih tokova. To vam između ostaloga omogućava pravovremeno plaćanje obaveza prema vašim dobavljačima, te korištenje određenih pogodnosti, kao npr. popusta i rabata od vaših dobavljača.
  • Ušteda vremena i novca. Prenošenjem administrativnog praćenja ustupljenih potraživanja na Banku možete sniziti troškove vašeg poslovanja, što utiče na rentabilnost poslovanja vašeg društva, ali i na bolju platnu disciplinu vaših Kupaca.
  • Konkurentniji uslovi prodaje. Prijenos potraživanja na Faktora/Banku omogućava kreditiranje vaših Kupaca bez dodatnih garancija, što vaše društvo čini konkurentnijim na tržištu.
  • Mogućnost dobivanja novčanih sredstava unatoč nepovoljnom bonitetu. Ovisno o tipu faktoringa, odluka o plasiranju sredstava od strane Faktora/Banke ovisi o kvaliteti vaših potraživanja, a rizik je na strani Kupca, za razliku od tradicionalnog poslovanja banke, gdje odluka o odobrenju plasmana ovisi o bonitetu samog Klijenta.

Prodajom potraživanja od vaših Kupaca Faktoru/Banci, dolazi do transformacije potraživanja u likvidna sredstva te dolazi do promjena u strukturi bilansa, prvenstveno u kratkoročnoj imovini (potraživanja se pretvaraju u novac), a korištenjem dobivenih sredstava od Faktora/Banke za plaćanje obaveza dobavljačima može doći do smanjenja kratkoročnih obaveza.

Ako se uz to koriste rabati i popusti za prijevremeno plaćanje obaveza dobavljačima, dolazi i do smanjenja materijalnih troškova prodanih proizvoda. Naravno, odobrena likvidna sredstva od Faktora ne moraju biti isključivo namijenjena za plaćanje obaveza prema dobavljačima, već za plaćanje bilo kojih troškova koji utječu na vašu likvidnost (npr. uredan servis duga prema finansijskim institucijama odnosno smanjenje potrebe za vanjskim izvorima finansiranja).

Korištenjem faktoring proizvoda i usluga mogu se smanjiti i troškovi osoblja, budući da Faktor preuzima poslove naplate potraživanja (kontaktiranje Kupca, slanje napomena itd).

U svakom slučaju, factoring proizvodi i usluge podređeni su vama, na način da lociraju problem, saniraju i ''ozdrave'' finansijsku sliku vašeg društva/obrta. Faktoring kao vrsta finansiranja, zbog prethodno navedenih specifičnosti, izrazito je pogodan oblik finansiranja, jer su u njemu sažeti svi proizvodi i usluge koje omogućavaju konstantno održavanje likvidnosti na revolving bazi, kao i monitoring i consulting. Time se postiže visok stepen personalizacije Klijenta tj. osobni pristup Klijentu je na izrazito visokom nivou.

Kao primjer uzet ćemo preduzeće koje se bavi uvozom i distribucijom trgovačke robe te je ekskluzivni zastupnik svog dobavljača, ima veleprodaju i maloprodaju i duže je vrijeme na tržištu.

U daljnjem tekstu prikazat ćemo vam promjene u dijelovima finansijskih izvještaja i promjene finansijskih pokazatelja u slučaju primjene faktoringa.

U simulaciji su promijenjene sljedeće stavke:

1. Smanjivanje potraživanja Kupaca za 800 hilj KM

2. Povećanje novca za 800 hilj KM

3. Smanjenje obaveza prema dobavljačima za 800 hilj KM

4. Smanjenje novca za 800 hilj KM

5. Povećanje administrativnih troškova i troškova finansiranja (troškova poslovanja) za 3 hilj KM

6. Povećanje troškova kamata za 26 hilj KM

7. Smanjenje materijalnih troškova za 28 hilj KM (3,5% rabata od dobavljača na avansno plaćanje 800 hilj KM robe

Cijena faktoringa

Cijena faktoringa u Sparkasse bank dd BiH sastoji se od factoring naknade i factoring kamate, koje ovise o iznosu ustupljenih potraživanja.

Sparkasse Bank dd BiH tokom 2017. godine promotivno sve klijente oslobađa administrativne naknade.

Kako dobiti ponudu?

Ukoliko ste zainteresirani za korištenje usluge factoringa, molimo vas da nas kontaktirate na e-mail adresu factoring@sparkasse.ba. U roku od jednog dana kontaktirat ćemo vas vezano za dodatnu dokumentaciju te tačno definisanje vaših potreba.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, molimo vas da nas kontaktirate na broj telefona 033 280 344.