Kreditno-garantni Fond Vlade FBiH

Sparkasse Bank je sa Razvojnom bankom potpisala Ugovor o korištenju sredstava Garancijskog fonda Vlade FBiH, kojim Vlada FBiH daje podršku privrednicima i obrtnicima koji su pogođeni negativnim uticajem pandemije COVID-19.  

Namjena:

Krediti za finansiranje likvidnosti, obrtnog kapitala, investicija manjeg obima, investicija započetih prije 17.03.2020. godine

Rok otplate:

  • Kratkoročni kredit: do 12 mjeseci (1 godina)
  • Dugoročni kredit: do 60 mjeseci (do pet godina), uključujući period odgode (grace) do 18 mjeseci.

Garancija Fonda može biti izdata putem različitih kreditno-garantnih programa