Sparkasse e-Izvod

Sparkasse e-Izvod je usluga putem koje ste u mogućnosti izvršiti pregled, štampu, eksport i pohranu izvoda po vašim računima (u PDF formatu).

  • na brz i jednostavan način dolazite do vašeg izvoda
  • imate bolju kontrolu vlastitih finansija
  • upravljate vašim izvodima bez prostornog i vremenskog ograničenja
  • upravljate vašim izvodima bez naknadnih/ dodatnih troškova

Aktivacijom usluge e-Izvod, Banka će obustaviti ispostavu izvoda po vašim računima na kućnu adresu.

Putem ove usluge ćete biti u mogućnosti upravljati vašim izvodima koji su generisani prvim obračunskim periodom nakon datuma aktivacije usluge. Za naknadni pregled izvoda generisanih prije datuma aktivacije usluge, bit će potrebno da se obratite najbližoj poslovnici Banke.

Uslugu e-Izvod mogu aktivirati svi klijenti Banke koji prethodno nemaju aktiviranu netBanking uslugu, obzirom da se putem netBanking aplikacije kao i putem e-Izvoda može vršiti pregled i upravljanje izvodima.

Aktivacija e-Izvodi usluge se može izvršiti u svakoj od poslovnica Banke.

Za pomoć pri korištenju e-Izvod usluge kontaktirajte podršku za korisnike:

  • za fizička lica, putem telefona: 033 280 300 ili putem e-maila netbanking@sparkasse.ba,
  • za pravna lica putem e-maila netbanking.pl@sparkasse.ba

svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 19:00 sati, a subotom od 09:00 do 13:00h.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300