#vjerujusebe i postani dio našeg tima

Ako imaš završen ekonomski fakultet i/ili neki drugi, posjeduješ iskustvo u radu sa elektronskim servisima, orijentisan si na ostvarenje razultata i želiš nove izazove, poznaješ trendove u bankarstvu i vidiš razvojne potencijale,  onda je ovo pozicija za tebe:

SPECIJALISTA ZA RAZVOJ ELEKTRONSKIH USLUGA

Centar digitalnih servisa, Sektor za poslovanje sa stanovništvom i malim preduzećima Centrala/Sarajevo

 

Djelokrug i odgovornosti:

 • Predlaganje i uvođenje novih proizvoda/usluga, primarno onih koji spadaju u grupe elektronskih usluga (net banking, m banking), digitalni kanali , transakcijsko poslovanje kroz alternativne elektronske kanale;
 • Predlaganje i implementacija izmjene postojećih procesa iz domena proizvoda iz nadležnosti u cilju optimizacije i digitalizacije procesa;
 • Razvoj i ekspanzija digitalnih kanala poslovanja, implementacija novih tehnologija a sve u skladu sa organizacionim mogućnostima banke, dugoročnim ciljevima razvoja, zahtjevima tržišta  i trendovima na svjetskom tržištu;
 • Predlaganje promotivnih aktivnosti za unapređenje prodaje i iskorištenosti proizvoda/usluga iz poslovne domene, s posebnim fokusom na korištenje elektronskih kanala;
 • Monitorisanje migriranja klijenata na elektronske servise i samouslužne uređaje, prijedlog aktivnosti za migrairanje u skladu sa planiranim veličinama;
 • Pokretanje i provođenje istraživanja tržišta u dijelu koji se odnosi na korištenje elektronskih rješenja i proizvoda;
 • Analiziranje konkurentnosti proizvoda i usluga, prihoda, troškova i profitabilnosti iz domene odjela;
 • Predlaganje i učestvovanje u pripremi promotivnih aktivnosti za unapređenje prodaje i iskorištenosti elektronskih usluga proizvoda  i praćenje rezultata istih;
 • Predlaganje i  kreiranje izmjena cjenovne politike na dijelove usluga ili paketa usluga koji uključuju i korištenje elektronskih usluga;
 • Pripremanje radnih  uputa i procedura vezanih za nove proizvode;
 • Izrađivanje i  usklađivanje procedura i politika Banke u Sektoru razvoja;
 • Ažurno praćenje izmjena zakonske regulative iz oblasti elektronskih usluga i digitalizacije općenito;

 

Od tebe očekujemo:

 • VSS, ekonomskog i/ili drugog usmjerenja.
 • Najmanje 3 godine na bankarskim poslovima sa fokusom na domen poslovanja sa stanovništvom
 • Izraženo poznavanje procesa zastupljenih u segmentu  poslovanja sa stanovništvom
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office).
 • Poželjno  poznavanje engleskog jezika - u govoru i pismu.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivno korištenje).
 • Izražene komunikacijske vještine.
 • Izražene analitičke sposobnosti, kao i izražena pozornost na detalje .

 

U našem timu te očekuje:

 • Rad u stabilnoj i respektabilnoj organizaciji staroj 200 godina, ali spremnoj na sve izazove novog doba
 • Rad na dinamičnom bankarskom tržištu
 • Kulturu u kojoj se cijeni proaktivnost i otvorena komunikacija
 • Kontinuirano educiranje i razvoj karijere

 

Rok za prijave: 14.01.2022.