Sparkasse Bank dd BiH je organizacija u snažnom razvoju i sa ambicioznim ciljem izlaska u vrh bankarskog tržišta. Stoga ćete kod nas pronaći izuzetno dinamično, izazovno i zahtjevno poslovno okruženje, ali i dobar tim profesionalaca u kojem su Vam otvorene sve mogućnosti usavršavanja i napredovanja.

Ako želite podijeliti i slijediti sa nama viziju izlaska među tržišne lidere, prijavite se na poziciju 

SAMOSTALNI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNA LICA

Odjel za analizu i odobravanje kreditnih rizika, Sektor upravljanja kreditnim rizikom, Centrala/Sarajevo

Vaš djelokrug i odgovornosti:

 • Stručno i profesionalno primjenjivanje metodologija analiza rizika proizašlih iz poslovnih aktivnosti sa pravnim licima.
 • Analiziranje svih rizika pojedinačnih transakcija, usklađenost transakcija sa postojećim politikama i procedurama, i osiguravanje dobijanja stručnih mišljenja ostalih organizacionih dijelova, u slučaju postojanja prepoznatih drugih rizika (pravni, operativni, reputacijski, politički i sl.).
 • Procjenjivanje rizika i pregled kreditne aplikacije,analiza kreditne sposobnosti, strukture finansiranja i poslovnog modela, donošenje suda/mišljenja o finansijskom i poslovnom planu u pogledu vjerodostojnosti i izvodljivosti, provjera podataka u kreditnim aplikacijama.
 • Davanje  obavezujućeg mišljenja na svaku novu transakciju i redovni pregled klijenata.
 • Vrši analizu projekata, te ocjenu njihove prihvatljivosti za finansiranje sa aspekta rizika.
 • Zastupanje risk strane na nadležnim kreditnim odborima i watch loan komitetima.
 • Kontinuirano upravljanje klijentima/kreditnom izloženošću u okviru nadležnosti i odgovornosti tima.
 • Aktivno sudjelovanje u izradi i provođenju procedura kreditne analize i praćenja rizika poslovanja, te usklađivanje iste sa standardima Grupe.
 • Aktivno učestvovanje u procesu usklađivanja lokalnih politika sa grupnim standardima i provedba istih. 

Od vas očekujemo:

 • VSS, ekonomskog smjera.
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva u bankarskom poslovanju sa posebnim fokusom na poslovanje sa pravnim licima.
 • Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
 • Odlično poznavanje finansijske analize i procjene boniteta preduzeća.
 • Poželjno iskustvo u analizi boniteta regionalnih vlasti i jedinica lokalne samouprave.
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office).
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika - u govoru i pismu.
 • Interpersonalne vještine:  
 1. izražene komunikacijske vještine
 2. izraženo analitičko promišljanje i organizacijske sposobnosti orijentiranost
  ka timskom radu
 3. Sposobnost odlučivanja 
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Vrsta Ugovora

Na neodređeno 

Primanja

Po dogovoru 

Početak rada

Po dogovoru 

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i zainteresirani ste za profesionalne izazove, pozivamo Vas da CV i motivacijsko pismo dostavite pristupom putem sljedećeg linka do 29.10.2019. godine.

Vaše ćemo prijave, kao i sve navedene podatke smatrati strogo povjerljivima i s njima postupati kao sa poslovnom tajnom. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju.