imageŠtednja sa garancijom Steiermaerkische Sparkasse

Ovaj štedni model ima karakteristike kao standardna oročena štednja i nudi poseban vid sigurnosti, jer za Vaš novac dodatno garantuje i naša austrijska matična banka, Steiermaerkische Sparkasse. 

Dokument plative bankarske garancije, koji dobijete uz ugovor o oročenju depozita (novca),  za Vas znači da se naša grupacija u Austriji obavezuje na isplatu 100% Vašeg štednog pologa, direktno Vama i na Vaš poziv.

Štednja pokrivena garancijom je idealna opcija za Vas ako:

  • imate ušteđevinu i nemate namjeru da je korisitite u dogledno vrijeme ili
  • želite deponovati veći iznos novca uz dodatnu sigurnost

Pogodnosti:

  • garancija se izdaje na iznos oročenja od 40.000 KM
  • možete odabrati dva roka oročenja: 13-24 mjeseca ili 24-36 mjeseci
  • kamatna stopa  je fiksna, a visina iste se razlikuje u zavisnosti od perioda oročenja
  • možete štedjeti u KM i EUR valuti

Pregled fiksnih kamatnih stopa za štednju sa Steiermarkische Sparkasse garancijom u KM ili EUR. 

Rok oročenja

Iznos

KM i EUR

NKS*

EKS**

Od 13 do 24 mjeseca

Iznosi od min. 40.000 KM(protuvrijednost EUR)

0,40%

0,40%

Od 25 do 36 mjeseci

0,80%

0,80%

*NKS- Nominalna kamatna stopa

**EKS- Efektivna kamatna stopa