Medo štedo!

Najbolji prijatelj sigurne dječije štednje.

Sparkasse Bank u svojoj ponudi ima posebno kreirane štedne proizvode za djecu, ali  i drugarski lik Mede Štede koji najmlađima nastoji približiti pojam štednje na zabavan način.

Medo Štedo dječiju štednju ugovara roditelj (zakonski zastupnik/skrbnik) u bilo kojoj poslovnici Sparkasse Bank dd BiH. Naša dječija štednja ima za cilj da djeca sa štednjom povezuju pozitivno iskustvo, i tako vam olakša  stvaranje štedne navike kod njih. Ako želite doprinijeti finansijskoj sigurnosti vaših najmlađih u budućnosti te ih istovremeno učiti o štednji na lijep način, odaberite jedan od dječijih štednih modela Sparkasse Bank. 

Standardna oročena dječija štednja u KM ili EUR valuti

 Ima osnovne karakteristike oročene štednje, ali sadrži posebne uslove i pogodnosti za djecu:

  • kamatne stope su u prosjeku povoljnije, jer su jedinstvene na sve iznose, znači ne zavise od iznosa oročenja. Na ovaj način Banka želi ohrabriti na štednju sve one koji odgovorno razmišljaju - neovisno da li imate manji ili veći iznos na raspolaganju, počnite tako što ćete novac položiti na štedni račun na ime vašeg djeteta.
  • minimalan iznos štednje je 100 KM, a rokovi oročenja isti kao i kod standardne štednje. 

Sve do punoljetstva djeteta sredstvima na dječijoj štednji raspolažete vi, a sa navršenih 18 godina prava raspolaganja sredstvima prelazi na vaše dijete.

Otvorena dječija štednja

Ima iste osnovne karakterisitike kao i otvorena štednja za odrasle. Daje vam mogućnost da štedite za svoje dijete pojedinačnim uplatama na štedni račun, prema iznosu i dinamici koje sami odredite, a pri tome ostvarujete prihod od kamate.

Posebni uslovi i pogodnosti ovog modela dječije štednje:

  • otvaranjem trajnog naloga*, možete odrediti fiksni mjesečni iznos koji će banka automatski prebacivati sa vašeg tekućeg računa na štedni račun vašeg djeteta. Tako će se iznos štednje sa vremenom povećavati i prihod po kamati rasti, bez da uopšte dolazite u banku.

U slučaju potrebe, možete neograničen broj puta podići novac sa računa bez razročavanja, uz uslov da na računu uvijek ostane minimalan iznos od 10 KM! Također, omogućeno vam je i zatvaranje ovog štednog proizvpda prije ugovorenog roka.

**Rok oročenja je minimalno 12 mjeseci, a maksimalan do punoljetsva djeteta, kamatna stopa fiksna je i jedinstvena bez obzira na iznos i rok oročenja.**  Usluga trajnog naloga nije uključena u štedni model i dodatno se naplaćuje. ** Klijenta očekuje trošak naknade za prijevremeno zatvaranje štednog računa. 

Dokumentacija

Info linija/Služba za podršku

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na besplatan broj naše Info linije: 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300