Medo Štedo dječija štednja

Sada uz posebne akcijske uslove.

Sparkasse Bank u svojoj ponudi ima posebno kreirane štedne proizvode za djecu, ali  i drugarski lik Mede Štede koji najmlađima nastoji približiti pojam štednje na zabavan način.

Medo Štedo dječiju štednju ugovara roditelj (zakonski zastupnik/skrbnik) u bilo kojoj poslovnici Sparkasse Bank dd BiH. Naša dječija štednja ima za cilj da djeca sa štednjom povezuju pozitivno iskustvo, i tako vam olakša  stvaranje štedne navike kod njih. Ako želite doprinijeti finansijskoj sigurnosti vaših najmlađih u budućnosti te ih istovremeno učiti o štednji na lijep način, odaberite jedan od dječijih štednih modela Sparkasse Bank. 

Sparkasse Bank u svojoj ponudi ima posebno kreirane štedne proizvode za djecu, ali  i drugarski lik Mede Štede koji najmlađima nastoji približiti pojam štednje na zabavan način.

Medo Štedo dječiju štednju ugovara roditelj (zakonski zastupnik/skrbnik) u bilo kojoj poslovnici Sparkasse Bank dd BiH. Naša dječija štednja ima za cilj da djeca sa štednjom povezuju pozitivno iskustvo, i tako vam olakša  stvaranje štedne navike kod njih. Ako želite doprinijeti finansijskoj sigurnosti vaših najmlađih u budućnosti te ih istovremeno učiti o štednji na lijep način, odaberite jedan od dječijih štednih modela Sparkasse Bank. 

Otvorena dječija štednja

Ima iste osnovne karakterisitike kao i otvorena štednja za odrasle. Daje vam mogućnost da štedite za svoje dijete pojedinačnim uplatama na štedni račun, prema iznosu i dinamici koje sami odredite, a pri tome ostvarujete prihod od kamate.

Posebni uslovi i pogodnosti ovog modela dječije štednje:

  • otvaranjem trajnog naloga*, možete odrediti fiksni mjesečni iznos koji će banka automatski prebacivati sa vašeg tekućeg računa na štedni račun vašeg djeteta. Tako će se iznos štednje sa vremenom povećavati i prihod po kamati rasti, bez da uopšte dolazite u banku.
  • U slučaju potrebe, možete neograničen broj puta podići novac sa računa bez razročavanja, uz uslov da na računu uvijek ostane minimalan iznos od 10 KM, a maksimalan iznos oročenja je 20.000 KM. protuvrijednost u EUR! Također, omogućeno vam je i zatvaranje ovog štednog proizvoda prije ugovorenog roka.
  • Rok oročenja je minimalno 12 mjeseci, a maksimalan do punoljetsva djeteta, kamatna stopa fiksna je i jedinstvena bez obzira na iznos i rok oročenja.

Otvorena dječija štednja

Ima iste osnovne karakterisitike kao i otvorena štednja za odrasle. Daje vam mogućnost da štedite za svoje dijete pojedinačnim uplatama na štedni račun, prema iznosu i dinamici koje sami odredite, a pri tome ostvarujete prihod od kamate.

Posebni uslovi i pogodnosti ovog modela dječije štednje:

  • otvaranjem trajnog naloga*, možete odrediti fiksni mjesečni iznos koji će banka automatski prebacivati sa vašeg tekućeg računa na štedni račun vašeg djeteta. Tako će se iznos štednje sa vremenom povećavati i prihod po kamati rasti, bez da uopšte dolazite u banku.
  • U slučaju potrebe, možete neograničen broj puta podići novac sa računa bez razročavanja, uz uslov da na računu uvijek ostane minimalan iznos od 10 KM, a maksimalan iznos oročenja je 20.000 KM. protuvrijednost u EUR! Također, omogućeno vam je i zatvaranje ovog štednog proizvoda prije ugovorenog roka.
  • Rok oročenja je minimalno 12 mjeseci, a maksimalan do punoljetsva djeteta, kamatna stopa fiksna je i jedinstvena bez obzira na iznos i rok oročenja.

U nastavku pogledajte akcijske kamatne stope na dječiju štednju koje važe do 30.06.2024. godine

U nastavku pogledajte akcijske kamatne stope na dječiju štednju koje važe do 30.06.2024. godine

Tu smo za sve za što nas trebate

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše besplatne Info linije ☎ 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima ☎ 033 280 300 

Klijenta očekuju troškovi vođenja i održavanja a'vista štednog ili tekućeg računa koji služe za uplate/isplate sredstava depozita. U momentu izdavanja ovog standardnog informacionog lista iznose 5,99 KM, mjesečno, fiksno.