ŠPAR Paketi.

Paketi za plaćanje režijskih i ostalih računa koji šparaju vaš novac.

Mjesečno plaćanje režijskih, ali i ostalih računa na šalterima Sparkasse Bank, od sada je još pristupačnije.Sa novim ŠPAR Paketima, uz jedinstvenu mjesečnu naknadu, troškovi provizije plaćanja vaših računa mogu biti i do 4 puta niži!

Vrste paketa i mjesečna naknada

ŠPAR

2,99 KM 4 naloga mjesečno

ŠPAR +

3,99 KM 8 naloga mjesečno

Uštede pri korištenju ŠPAR Paketa

Naziv paketa Broj naloga u paketu Ukupna prosječna cijena naloga u banci ( bez paketa ) Mjesečna cijena korištenja     ŠPAR Paketa Mjesečna ušteda za korisnika ŠPAR Paketa
ŠPAR 4 8,00 2,99 5,01
ŠPAR+ 8 16,00 3,99 12,01

Bitne informacije 

  • Osnovni preduslov za otvaranje ŠPAR Paketa je otvoren tekući račun u Sparkasse Bank.
  • Definisani broj naloga iz ugovorenog paketa važeći je samo za jedan kalendarski mjesec  i može se izvršiti u okviru tog mjeseca.
  • Broj naloga koji se ne izvrše ne mogu se prenositi u naredi mjesec.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300