Zamjena CHF novčanica koje su povučene iz opticaja

Sparkasse Bank nudi uslugu zamjene osme serije novčanica švicarskog franka koje su povučene iz opticaja, u poslovnicama u cijeloj BiH.

Budući da Sparkasse Bank trenutno jedina ima direktni izvozni kanal ove strane valute prema Švicarskoj, uslugu može ponuditi po vrlo konkurentnim uslovima i brzu proceduru realizacije.

Kroz uslugu zamjene novčanica po „Inkaso“ principu, možete:

 • Zamijeniti istekle za važeće novčanice švicarskog franka uz proviziju od 5%
 • Izvršiti konverziju u KM uz proviziju od 5 % i standardnu naknadu za konverziju prema Tarifniku Banke

Ukoliko nemate otvoren tekući račun kod Sparkasse Banke, potrebno je da isti otvorite uz dostavljanje slijedećih dokumenata:

 • Kopija lične karte
 • CIPS prijava ne starija od 6 mjeseci 
 1. Stare CHF novčanice predajete na šalteru Banke.
 2. Ukoliko nemate otvoren tekući račun kod Sparkasse Bank dd BiH, vršite otvaranje tekućeg računa u roku nekoliko minuta.
 3. Kod drugog službenika Banke na koje će vas uputiti šaltersko osoblje svojim potpisom potvrđujete da ste predali novčanice i dobijate potvrdu.
 4. Iznos CHF valute ili prouvrijednost u KM se uplaćuje na vaš tekući račun otvoren u Sparkasse Bank. Brzina realizacije uplate novca na račun zavisi od lokacije predaje novca, a prosječan rok uplate je 7-15 dana.

 

Prilikom predaje CHF novčanica u poslovnici Banke, dobit ćete na potpis potvrdu, koja sadrži obavezne elemente:

 • Vaše podatke te broj računa
 • Apoene predatih novčanica kao i ukupan iznos
 • Vaš potpis, potpis službenika Banke kao i pečat Banke

Trenutno ne postoji ograničen rok za zamjenu ovih novčanica u poslovnicama Sparkasse Bank, a usluga je dostupna svim radnim danima.

Napominjemo da je Banka u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja  novca i finansiranju terorističkih aktivnosti  u obavezi utvrditi izvore sredstava koja su predmetom transakcija, za iznose od 30.000 KM I više, bilo da se radi o jednoj ili više povezanih transakcija

Tu smo za sve za što nas trebate

Više informacija i odgovore na pitanja koja možda imate možete dobiti tako što ćete nas pozvati na broj naše besplatne Info linije:

 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300