Stambeni kredit sa hipotekom.

Namjena kredita:

Stambeni krediti Sparkasse Bank služe isključivo za kupovinu stambenih jedinica, njihovu izgradnju i dovršavanje, dogradnju, renoviranje i adaptaciju stambenog objekta.

Ključne informacije:

Iznos:

neograničen KM

Kamatna stopa:

već od 2,99% EKS 3,70% Kamata

Naknada za obradu:

BEZ NAKNADE do 31.12.2017.

Informativni pregled anuiteta stambenog kredita:

Iznos u KM/

godine otplate

5 godina

10 godina

15 godina

20 godina

30 godina

50.000

898

492 

365

297

233

70.000

1.257

689

510

416

326

100.000

1.796

984

729

595

465

150.000

2.695

1.467

1.094

892

698

200.000

3.593

1.967

1.458

1.190

931

*EKS za stambeni kredit izračunata je na iznos 70.000 KM, period otplate 60 mjeseci i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

Instrumenti obezbjeđenja:

 • mjenica
 • saglasnost o zapljeni
 • hipoteka na nekretnini
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita u cilju zaštite nekretnine od požara
 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda)
 • polisa osiguranja imovine u slučaju kredita sa hipotekom
 • troškovi pribavljanja ZK izvadka
 • troškovi procjene vrijednosti nekretnine
 • troškovi poreznih uvjerenja
 • trošak notara
 • trošak procjene vrijednosti nekretnine

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Stambeni centar

Više informacija o ovim kreditnim proizvodima i troškovima koji vas mogu očekivati pri njihovoj realizaciji možete dobiti pozivom na broj naše

Info linije: 033 280 300

Ili posjetom naših stambenih centara.