Stambeni kredit sa hipotekom.

 • NKS 2,34 % ( EKS 2,81 %*)
 • BEZ NAKNADE za obradu kredita uz ugovaranje police životnog osiguranja
 • Za periode otplate do 10 godina možete birati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu**
 • Neograničen iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnosti

Namjena kredita:

Stambeni krediti Sparkasse Bank služe isključivo za kupovinu stambenih jedinica, njihovu izgradnju i dovršavanje, dogradnju, renoviranje i adaptaciju stambenog objekta.

Ključne informacije:

Informativni pregled anuiteta stambenog kredita:

Iznos u KM/

godine otplate

do 5 godina

do 10 godina

15 godina 

do 20 godina

do 30 godina***

50.000

884

477

356

299

235

70.000

1.237

667

498

418

330

100.000

1.768

954

712 

597

471

150.000

2.651

1.430

1.068

896

707

200.000

3.535

1.907

1.424

1.195

942

* EKS za stambeni kredit izračunata je na iznos 200.000 KM, period otplate 60 mjeseci i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za održavanje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. 

** Promjenjiva kamatna stopa vezana je za 12M Euribor.

*** Stambeni kredit sa hipotekom ugovara se a period do 30 godina, dok je kod Zamjenskog stambeog kredita sa hipotekom period otplate do 25 godina. 

Instrumenti obezbjeđenja:

 • mjenica
 • saglasnost o zapljeni
 • hipoteka na nekretnini
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita u cilju zaštite nekretnine od požara
 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda)
 • polisa osiguranja imovine u slučaju kredita sa hipotekom
 • troškovi pribavljanja ZK izvadka
 • troškovi procjene vrijednosti nekretnine
 • troškovi poreznih uvjerenja
 • trošak notara
 • trošak procjene vrijednosti nekretnine

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Stambeni centar

Više informacija o ovim kreditnim proizvodima i troškovima koji vas mogu očekivati pri njihovoj realizaciji možete dobiti pozivom na broj naše

Info linije: 033 280 300

Ili posjetom naših stambenih centara.