Stambeni kredit

  • kamata bolja od fiksne
  • bez naknade za obradu

Stambeni kredit 

  • idealna kombinacija kamatnih stopa u zavisnosti od roka otplate:
    • do 10 godina: fiksna
    • preko 10 godina: fiksna u prvih 5 godina otplate, a nakon tog perioda varijabilna sa definisanim maksimalnim pragom
  • bez naknade za obradu
  • rokovi otplate kredita do 30 godina
  • max. iznos kredita - u skladu sa kreditnom sposobnošću

Zašto ovaj kredit ima kamatu bolju od fiksne?

Kod ove vrste kredita zavisno od željenog roka otplate, kombinuju se fiksna i varijabilna kamatna stopa kako bi ukupna otplata kredita bila povoljnija:

Navedene EKS smo izračunali na iznos od 100.000 KM, periode otplate 10, 15, 20 i 30 godina i iskazane pripadajuće kamatne stope uzimajući u obzir trošak pribavljanja mjenice, ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak procjene vrijednosti nekretnine, trošak pribavljanja ZK izvoda, upisa založnog prava/hipoteke, troškove osiguranja nekretnine, naknade za održavanje kreditnog računa i naknade za pribavljanje CRK izvještaja. Varijabilna kamata se obračunava na način: NKS 3,50% + 12M Euribor.

Evo kako bi izgledao primjer mjesečnih anuiteta:

Izračunaj svoju ratu