Robni potrošački kredit

Namjena kredita:

Robni krediti su kredti čija je namjena finansiranje kupovine roba široke potrošnje, turističkih aranžmana, školarina, studija, automobila i sl. na temelju predračuna trgovca.Korisnici kredita moraju biti osobe sa stalnim zaposlenjem.Ukoliko je riječ o studentima koji žele finansirati studij a nisu u radnom odnosu, podnosilac kredita može biti neko drugo lice, stalno zaposleno.

Ključne informacije

Iznos:

do 5.000 KM (u visini predračuna)

Rok otplate:

do 5 godina

Instrumenti obezbjeđenja:

  • mjenica
  • saglasnost o zapljeni  

Za realizaciju kreditnog zahtjeva obavezno je dostaviti predračun/račun koji dokazuje i potvrđuje namjenu kredita.

  • naknada za obradu kredita
  • trošak mjenice
  • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
  • polica riziko osiguranja za kredit/ polica životnog osiguranja
  • trošak zaloga depozita (ako je obezbjeđenje kredita depozit)
  • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda) 

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Pozovite nas!

Više informacija o ovim kreditnim proizvodima i troškovima koji vas mogu očekivati pri njihovoj realizaciji možete dobiti pozivom na broj naše

Info linije: 080 02 02 10