Investicija koja vraća novac!

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti

Planirate ugradnju novih prozora i vrata na Vašoj stambenoj jedinici, izgradnju krova ili termalne fasade, kupovinu peći na pelet ili rasvjetnih uređaja koji štede električnu energiju? Mi Vam nudimo rješenje za kupovinu uz koje možete ostvariti povrat sredstava do 20%.

Namjenski krediti bez hipoteke iz EBRD linije za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

  • Iznos kredita do 60.000 KM
  • Rok otplate do 120 mjeseci
  • Fiksna kamatna stopa do 5 godina

Namjenski krediti sa hipotekom iz linije EBRD za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

  • Iznos kredita do 97.791,50 KM
  • Rok otplate do 240 mjesec
  • Fiksna kamatna stopa do 10 godina

Informativni pregled anuiteta za namjenski kredit bez hipoteke iz EBRD linije za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

Iznos u KM/

godine otplate

1 godina 3 godine 5 godina 7 godina 10 godina
5.000 428 152 97 73 55
10.000 856 304 193 146 111
20.000 1.712 608 387 292 222
30.000 2.568 913 580 438 333
40.000 3.424 1.217 773 584 444
50.000 4.280 1.521 966 730 555

* EKS za namjenski kredit bez hipoteke izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu, uzimajući u obzir troškove zaloga depozita, naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za održavanje kredita, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije.

** EKS za namjenski kredit sa hipotekom izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 120 mjeseci i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

Dani otvorenih vrata  u septembru i oktobru

Sparkasse Bank u saradnji sa trgovcima organizuje dane otvorenih vrata kod trgovca koji nude proizvode za povećanje energetske efikasnosti, a u okviru kojih će biti predstavljene i pogodnosti kredita namjenjenih za kupovinu energetsko efikasnih proizvoda.

Pregled trgovaca i termini održavanja Dana otvorenih vrata možete pogledati u nastavku:  

GRAD

FIRMA

TERMIN

Sarajevo

Saplast doo

26.9.2018

Sarajevo  Penny plus 05. i 06.10.2018 

Vitez

Fis Vitez doo

29.9.2018

Zenica

Pero doo

1.10.2018

Zenica ALMY doo 09.10.2018 

Maglaj

Pero doo

3.10.2018

Bihać

Westal d.o.o.

29.9.2018

Cazin

I-crni d.oo

28.9.2018

Mostar

Keš doo

25.9.2018

Tuzla

Zeka komerc doo

06.10.2018

Gračanica

Zeka komerc doo

05.10.2018

Gradačac

Mešić com doo

26.9.2018

Živinice

ZH Zola doo

29.9.2018

Lukavac

Dženex doo

28.9.2018

Banja Luka

Centrum Trade doo

29.9.2018

Doboj

Centrum Trade doo

22.9.2018

Prijedor

Auto Žuti doo

9.10.2018

Poticajni bonus se isplaćuje na Vaš tekući račun nakon implementacije projekta i verifikacije istog od strane EBRD-a.