Vrijeme je za pozitivnu energiju

EBRD krediti uz povrat iznosa do 20%

Planirate ugradnju novih prozora i vrata na Vašoj stambenoj jedinici, izgradnju krova ili termalne fasade, kupovinu peći na pelet ili rasvjetnih uređaja koji štede električnu energiju?

Mi Vam nudimo rješenje za kupovinu uz koje možete ostvariti povrat sredstava do 20%.

Namjenski krediti bez hipoteke iz EBRD linije 

 • Iznos kredita do 60.000 KM
 • Rok otplate do 120 mjeseci
 • Fiksna kamatna stopa do 5 godina
 • NKS 4,99%, EKS 5,38%*
 • Instrumeniti obezbjeđenja: Mjenica, administrativna zabrana, paket osiguranja ili 10% depozita iz sredstava kredita ili kreditno sposoban sudužnik
 • Naknada za obradu 0.50%, min. 50 KM
 • Isplata sredstava na račun pravnog lica u skladu sa dostavljenim predračunom

Namjenski krediti sa hipotekom iz linije EBRD

 • Iznos kredita do 97.791,50 KM
 • Rok otplate do 240 mjesec
 • Fiksna kamatna stopa do 10 godina
 • NKS 3.29% - EKS % 3.80%
 • Naknada za obradu 0,50%, min 70 KM
 • Instrumeniti obezbjeđenja: 2 mjenice, administrativna zabrana i hipoteka
 • Isplata sredstava na račun pravnog lica u skladu sa dostavljenim predračunom

*EKS za namjenski kredit bez hipoteke i nenamjenski kredit sa hitpotekom izračunali smo na iznos 50.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu, uzimajući u obzir troškove zaloga depozita, naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za održavanje kredita, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije. 

Koje vas benefiti očekuju korištenjm ovog načina finansiranja: 

 • Povoljni uslovi kreditiranje
 • Povrat sredstava do 20% od iznosa kredita za kupovinu i ugradnju energetski efikasnih tehnologija
 • Mogućnost kreditiranja cjelokupnih troškova za ugradnju energetski efikasnih proizvoda
 • Kreditiranje kupovine i ugradnje kućanskih aparata/bijele tehnike (bez prava na povrat sredstava do 20%)
 • Ušteda energije i smanjenje troškova domaćinstva
 • Povećanje vrijednosti nekretnine
 • Zaštita životne sredine i smanjenje emisije gasova koji zagađuju okolinu i CO2

Primjer realizacije poticaja

Ukoliko ste se odlučili za zamjenu prozora i starog sistema grijanja sa peći na biomasu certifikatom energetske efikasnosti, te Vam je za tu investiciju od strane trgovca izdat predračun u iznosu od 21.000 KM, realizacijom kredita za energetsku efikasnost i implementacijom projekta, možete ostvariti jedokratni povrat sredstava na Vaš tekući račun u iznosu od 4.200 KM. 

Kako da odaberete tehnologiju i realizujete povrat do 20%?

 • Pronađite odgovarajuće proizvode i trgovine na web stranici Tehnološkog selektora*
 • Od trgovca pribavite predračun i certifikat energetske efikasnosti**
 • Aplicirajte za kredit u Banci uz dostavu relevantne dokumentacije
 • Nakon odobrenja kredita, isplata sredstava se vrši na račun trogovca prema dostavljenom predračunu
 • Dostavite u Banku fakturu kao dokaza da su provedene mjere na poboljšanju energetske efikasnosti u skladu sa odobrenim kreditom - pokretanje procedure povrata sredstava
 • Proizvodi i troškovi na predračunu trebaju odgovarati podacima na fakturi
 • Nakon predviđenog roka za obradu i verifikaicju zahtjeva za povrat sredstava, vrši se isplata  podsticaja do 20% na Vaš tekući račun u Sparkasse Bank

*Tehnološki selector: http://technology-ba.ebrdgeff.com/bih_bos/

**Svi certifikati se mogu preuzeti na http://technology-ba.ebrdgeff.com/bih_bos/

NOVO!

Kupovina energetski efikasnih proizvoda i putem Shop&Fun kreditne kartice.

Ukoliko imate našu Shop&Fun kreditnu karticu sada i sa njom možete kupovati  energetski efikasne proizvode uz pravo na bespovratni novčani iznos do 20% na Vaš tekući račun. 

Evo na koji način: 

 • Pronađite odgovarajuće proizvode i trgovce na web stranici Tehnološkog selektora
 • Nakon obavljene kupovine u najbližu poslovnicu Sparkasse  Bank dostavite:

Slip (POS listić) o obavljenoj kupovini

Fiskalni račun/Faktura o kupljenom proizvodu sa posebno naznačenim troškovima instalacije/drugih materijala i troškova ugradnje, ako postoje

Certifikat o prihvatljivosti proizvoda iz Tehnološkog selektora (certifikat obezbjeđuje trgovac ili klijent)

 • U poslovnici potpišite aplikacijski obrazac i zahtjev za povrat sredstava- pokretanje procedure povrata sredstava
 • Nakon predviđenog roka za obradu i verifikaciju zahtjeva za povrat sredstava vrši se isplata  podsticaja do 20% na Vaš tekući račun u Sparkasse Bank

Poticajni bonus se isplaćuje na Vaš tekući račun nakon implementacije projekta i verifikacije istog od strane EBRD-a.

Pronađite zahtjev online i uštedite vrijeme

Pozovite nas i ugovorite sastanak