Investicija koja vraća novac!

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti

Planirate ugradnju novih prozora i vrata na Vašoj stambenoj jedinici, izgradnju krova ili termalne fasade, kupovinu peći na pelet ili rasvjetnih uređaja koji štede električnu energiju? Mi Vam nudimo rješenje za kupovinu uz koje možete ostvariti povrat sredstava do 20%.

Namjenski krediti bez hipoteke iz EBRD linije za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

  • Iznos kredita do 60.000 KM
  • Rok otplate do 120 mjeseci
  • Fiksna kamatna stopa do 5 godina

Namjenski krediti sa hipotekom iz linije EBRD za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

  • Iznos kredita do 97.791,50 KM
  • Rok otplate do 240 mjesec
  • Fiksna kamatna stopa do 10 godina

Informativni pregled anuiteta za namjenski kredit bez hipoteke iz EBRD linije za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

Iznos u KM/

godine otplate

1 godina 3 godine 5 godina 7 godina 10 godina
5.000 428 152 97 73 55
10.000 856 304 193 146 111
20.000 1.712 608 387 292 222
30.000 2.568 913 580 438 333
40.000 3.424 1.217 773 584 444
50.000 4.280 1.521 966 730 555

* EKS za namjenski kredit bez hipoteke izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu, uzimajući u obzir troškove zaloga depozita, naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za održavanje kredita, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije.

** EKS za namjenski kredit sa hipotekom izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 120 mjeseci i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

Poticajni bonus se isplaćuje na Vaš tekući račun nakon implementacije projekta i verifikacije istog od strane EBRD-a.