Investicija koja vraća novac!

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti

Planirate ugradnju novih prozora i vrata na Vašoj stambenoj jedinici, izgradnju krova ili termalne fasade, kupovinu peći na pelet ili rasvjetnih uređaja koji štede električnu energiju? Mi Vam nudimo rješenje za kupovinu uz koje možete ostvariti povrat sredstava do 20%.

Namjenski krediti bez hipoteke iz EBRD linije za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

  • Iznos kredita do 60.000 KM
  • Rok otplate do 120 mjeseci
  • Fiksna kamatna stopa do 5 godina
  • NKS 4,99%, EKS 5,44%*
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita

Namjenski krediti sa hipotekom iz linije EBRD za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

  • Iznos kredita do 97.791,50 KM
  • Rok otplate do 240 mjesec
  • Fiksna kamatna stopa do 10 godina
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita
  • NKS 4,99% EKS 5,68%*

Informativni pregled anuiteta za namjenski kredit sa hipotekom iz EBRD linije za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

Iznos u KM/

godine otplate

1 godina 3 godine 5 godina 7 godina 10 godina
5.000 428 150 94 71 55
10.000 856 300 188 141 106
20.000 1.712 600 377 282 212
30.000 2.568 899 566 424 318
40.000 3.424 1.198 755 565 424
50.000 4.280 1.498 943 706 530

* EKS za namjenski kredit bez hipoteke izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu, uzimajući u obzir troškove zaloga depozita, naknade za održavanje kredita, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije.

** EKS za namjenski kredit sa hipotekom izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 120 mjeseci i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

Poticajni bonus se isplaćuje na Vaš tekući račun nakon implementacije projekta i verifikacije istog od strane EBRD-a.