Investicija koja vraća novac!

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti

Planirate ugradnju novih prozora i vrata na Vašoj stambenoj jedinici, izgradnju krova ili termalne fasade, kupovinu peći na pelet ili rasvjetnih uređaja koji štede električnu energiju? Mi Vam nudimo rješenje za kupovinu uz koje možete ostvariti povrat sredstava do 20%.

Namjenski krediti bez hipoteke iz EBRD linije za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

  • Iznos kredita do 60.000 KM
  • Rok otplate do 120 mjeseci
  • Fiksna kamatna stopa do 5 godina
  • NKS 4,99%, EKS 5,44%*
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita

Namjenski krediti sa hipotekom iz linije EBRD za finansiranje investicija i projekata energetske efikasnosti

  • Iznos kredita do 97.791,50 KM
  • Rok otplate do 240 mjesec
  • Fiksna kamatna stopa do 10 godina
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita
  • NKS 4,99% EKS 5,68%*

*EKS za namjenski kredit bez hipoteke izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu, uzimajući u obzir troškove zaloga depozita, naknade za održavanje kreditnog računa, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije.  

Primjer realizacije poticaja 

Ukoliko ste se odlučili za ugradnju novih prozora u Vašem domaćinstvu, te Vam je za tu investiciju od strane trgovca izdat predračun u iznosu od 3.000 KM, realizacijom kredita za energetsku efikasnost i implementacijom projekta, možete ostvariti jedokratni povrat sredstava na Vaš tekući račun u iznosu od 562,50 KM.  

Finansiranje  Ugradnja prozora 
Cijena prozora  3.000 KM 
Prihvaćeni trošak instalacije*  750 KM 
Osnovica za izračun bonusa 3.750 KM 
Bespovratni keš bonus**  562,50 KM 

Poticajni bonus se isplaćuje na Vaš tekući račun nakon implementacije projekta i verifikacije istog od strane EBRD-a.