Kredit za studente.

Namjena kredita:

Finansiranje školarina, dodiplomskih i postdiplomskih studija, stručnih edukacija, kurseva i drugih sličnih profesionalnih usavršavanja.

                                         Ključne informacije:

Iznos:

max 20.000 KM

Rok otplate:

10 godina

Naknada za obradu kredita

0,50 %

Fiksna kamatna stopa iznosi NKS 5,99% = EKS 7,44%


Efektivna kamatna stopa za studentski kredit izračunata je na iznos od 5.000,00 KM, period otplate 5 godina, uzimajući u obzir troškove naknade za obradu kredita, naknade za održavanje kredita, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije.

Informativni pregled visine anuiteta, sa pripadajućim iznosima i rokovima otplate:

Iznos/godine otplate 3 godine 4 godine 5 godina 6 godina 7 godina 8 godina 9 godina 10 godina

3.000 KM

91

70

58

51

45

41

38

35

5.000 KM

152

117

97

85

75

68

63

58

7.000 KM

216

168

139

119

106

95

88

81

10.000 KM

309

239

198

170

151

136

125

116

12.000 KM

370

287

238

205

181

164

150

139

15.000 KM

463

359

297

256

226

204

188

174

20.000 KM

617

479

396

341

302

273

250

232

Instrumenti obezbjeđenja

 

Za kredite do 5.000 KM:

  • mjenica;
  • saglasnost o zapljeni.


Za kredite preko 5.000 KM:

  • mjenica
  • saglasnost o zapljeni
  • polica osiguranja 

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300