Najpovoljnija rješenja za privredne subjekte u Kantonu Sarajevo za prevazilaženje posljedica u Post-COVID periodu

 • Kamatu u cijelosti subvencionira Vlada Kantona Sarajevo

U saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i Sarajevskom razvojnom agencijom SERDA u okviru projekta Kreditno–garantni fond Kantona Sarajevo pružamo najpovoljniju finansijsku podršku subjektima male privrede koji su registrovani na području Kantona Sarajevo, a radi ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na privredu u ovom kantonu u Post-COVID periodu.

Stoga, ukoliko možete dokumentovati pad ostvarenog prihoda/prometa i/ili neto dobiti i/ili EBITDA za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu ili ostale negativne uticaje izazvane pandemijom poput rasta troškova, cijena sirovina, smanjenja izvoza, možete aplicirati za sredstva kako bi finansirali

 • tekuću likvidnost (isplata plaća, plaćanje poreza i doprinosa i sl.)
 • obrtna sredstva
 • dovršavanje već započetih investicija i
 • investicije manjeg obima

Ovo su najvažnije informacije o uslovima kredita:

Mala i srednja preduzeća:
 • Fiksna kamatna stopa 4,99% NKS

Kamatu u potpunosti subvencionira Vlada Kantona Sarajevo

 • Iznos kredita od 5.000 KM do 200.000 KM
 • Rok i način otplate: do 5 godina u jednakim mjesečnim ratama, uključujući grace period do 12 mjeseci za dugoročne kredite.
 • bez naknade za obradu kredita

Obrtnici:

 • Fiksna kamatna stopa 7,99% NKS

Kamatu u potpunosti subvencionira Vlada Kantona Sarajevo

 • Iznos kredita od 5.000 KM do 100.000 KM
 • Rok i način otplate:  do 5 godina u jednakim mjesečnim ratama, uključujući grace period do 12 mjeseci za dugoročne kredite.
 • bez naknade za obradu

Ovo su uslovi koje trebate ispuniti da bi aplicirali:

Mala i srednja preduzeća:

 • Da imaju registrovanu djelatnost na području Kantona Sarajevo/što se dokazuje izvodom iz sudskog registra koji nije stariji od tri mjeseca
 • Da je većinski osnivački kapital preduzeća u privatnom vlasništvu
 • Da se bavi proizvodnom, uslužnom, trgovinskom, trgovinsko-uslužnom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću
 • Da posluje duže od godinu dana i posjeduju barem jedan završni račun (bilans stanja i bilans uspjeha za poslovnu/e godinu/e)

Obrtnici:

 • Da imaju registrovanu obrtničku djelatnost na području Kantona Sarajevo
 • Da se bave proizvodnom, uslužnom, trgovinskom, trgovinsko-uslužnom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću
 • Da ima godišnju prijavu poreza, kojom dokazuje ostvarene prihode

Instrumenti kojima se obezbjeđuje kredit:

Uz garanciju Kreditno-garantnog fonda Kantona Sarajevo i SERDA, potrebno je ugovoriti i drugu vrstu osiguranja koju će banka zatijevati od vas:

 • sudužnik
 • mjenica
 • založno pravo na pokretnu imovinu
 • druga sredstva osiguranja koja se mogu
 • smatrati prvoklasnim i kvalitetnim kolateralom
 • kombinacija navedenih instrumenata
 • osiguranja prihvatljivih za SERDA-u i Banku
 • garancija-novčani depozit

Tu smo za sve za što nas trebate!

Više informacija i odgovore na pitanja o projektu i načinu apliciranja možete dobiti tako što ćete nas pozvati:

☎ 033 280 300

📨 info@sparkasse.ba ili kgf@serda.ba.

ili u bilo kojoj poslovnici Sparkasse Bank na području Kantona Sarajevo.