Moratorij i druge olakšice za stanovništvo

Sve o olakšicama za otplatu kredita za klijente pogođene krizom COVID-19

Shodno Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Sparkasse Bank primjenjuje više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

U nastavku u sekciji "Česta pitanja" možete pronaći detaljne informacije o vrstama mjera, kao i ostale informacije vezane za sami proces odobravanja olakšica za otplatu kreditnih obaveza.

Za sva dodatna pitanja, stojimo vam na raspolaganju putem Info linije: 033 280 300

Vaša Sparkasse Bank

Osnovne informacije za fizička lica

Zahtjev za odobrenje olakšice za otplatu kredita mogu podnijeti klijenti čiji je kapacitet za otplatu kredita smanjen, te im je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci.

Kod fizičkih lica, to su klijenti banke: 

  • Koji su ostali bez posla, jer je poslodavac zapao u probleme usljed koronavirusa
  • Kojima su smanjeni prihodi ili je ugrožena stabilnost prihoda usljed krize koronavirusa
  • Kojima je smanjen prihod ili ugrožena stabilnost prihoda domaćinstva usljed krize koronavirusa

U fokusu će biti zaposlenici preduzeća čije je poslovanje značajno pogođeno pandemijom COVID-19.

Koraci

Vaš zahtjev za olakšicu pri otplati kreditnih obaveza možete nam dostaviti putem online formulara u nastavku.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri popunjavanju zahtjeva, budite slobodni kontaktirati nas na broj naše Info linije: 033 280 300 ili 033 958 512 ili putem emaila: moratorijFL@sparkasse.ba 

Obrada zahtjeva

Uložit ćemo sve napore da Vaš zahtjev obradimo što prije i da Vam u najkraćem mogućem roku damo povratnu informaciju. Pri tome, banka će se voditi podacima svih relevantnih institucija o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom.  

Zbog velikog interesa klijenata za olakšanje otplate kreditnih obaveza u ovom periodu, molimo Vas za strpljenje i razumjevanje, jer nastojimo svakom klijentu pružiti dovoljno vremena i pažnje pri obradi zahtjeva.

 

Česta pitanja o olakšicama na otplatu kredita

Shodno Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Sparkasse Bank primjenjuje više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

Ove olakšice mogu uključivati privremenu mjeru odgode otplate kredita do ukidanja proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i posebne mjere u formi modaliteta opisanih u nastavku.  

Banka će na osnovu analize mogućnosti klijenata ili grupe klijenata (portfolija) odrediti i svojim klijentima ponuditi primjeren modalitet olakšice.

Krediti koji se otplaćuju u ratama (nenamjenski i stambeni krediti)

1. Odgoda otplate kredita na najduže 6 mjeseci uz produženje perioda otplate kredita  

Pošto se akumilirani dug iz perioda odgode otplate raspoređuje na veći broj rata, Vaša rata kredita se ne povećava ili se neznatno povećava, zavisno od modela olakšice.

 U cilju maksimalnog finansijskog rasterećenja Vašeg mjesečnog kućnog budžeta, rok otplate kredita će se produžiti za isti broj mjeseci koliko traje moratorij te maksimalno dodatna dva mjeseca.

Na taj način, Vaše obaveze možete izmiriti po jednom od dva modela:

 a)   Kroz posljednje dvije rate kredita izmirujete sve obaveze koje ste imali, a niste izmirili od 29.02.2020. godine do momenta odobrenja moratorija (glavnica i kamata) + obračunatu kamatu iz perioda moratorija.

b)   Kroz posljednje dvije rate kredita izmirujete dug po glavnici nastao od 29.02.2020. do isteka moratorija.

Sva obračunata kamata iz ovog perioda se raspoređuje linearno na rate do kraja
roka otplate što dovodi do neznatnog povećanja rate.

2. Odgoda otplate kredita na najduže 6 mjeseci bez produženja perioda otplate kredita     

Akumulirani dug iz perioda odgode otplate (glavnica i kamata) se linearno raspoređuje na preostale rate kredita. Pošto je ukupan broj rata kredita isti, iznos rate nakon olakšice se povećava shodno iznosu koji se kumulirao tokom perioda olakšice.

 

Kreditne kartice

Odgoda otplate ukupne obaveze za 6 mjeseci

Odgoda se odnosi na obračunate kamate i naknade za iskorišteni iznos, te oslobađanje povrata 4% iznosa glavnice na period od 6 mjeseci, tokom kojih se daljnja potrošnja neiskorištenog limita obustavlja.
Akumuliranu kamatu iz moratorija od 6 mjeseci plaćate prvi naredni mjesec nakon isteka moratorija, te od drugog mjeseca nastavljate plaćati po standardnom režimu.

 

Prekoračenje po tekućem računu

Odgoda otplate obaveze po kamati za 6 mjeseci

Akumuliranu kamatu iz perioda olakšice plaćate prvi naredni mjesec nakon isteka iste.

 

Shop&Fun kartica

Odgoda otplate ukupne obaveze za 6 mjeseci uz produženje roka otplate za isti period

U periodu olakšice ne otplaćujete glavnicu i kamatu, te po isteku nastavljate plaćati obaveze kao i prije olakšice.

 

ATM gotovinski krediti

Odgoda otplate obaveze za 6 mjeseci uz produženje roka otplate za isti period

Odgoda se odnosi na rate odnosno dug po glavnici koji ste imali u trenutku odobrenja
olakšice, s obzirom da ovaj proizvod nema kamatu. Tokom perioda olakšice, možete koristiti neiskorišteni dio limita. 

1.    Da je Vaša otplatna sposobnost smanjena/izmirenje budućih kreditnih obaveza nemoguće usljed nastupa pandemije koronavirusa.

2.     Da na dan 29.02.2020. niste kasnili sa otplatom duže od 90 dana (sva duža kašnjenja znače da problemi nisu uzrokovani pandemijom koronavirusa - na njih se ne mogu primijeniti mjere koje su Agencije za bankarstvo propisale isključivo za uslove krize COVID -19, nego standardne procedure za restrukturiranje i risk politike banke).    

Kod fizičkih lica su to na primjer:

  • Gubitak posla, jer je poslodavac značajno pogođen nastupom pandemije COVID- 19
  • Značajno smanjeni prihodi ili ugrožena stabilnost prihoda usljed pandemije COVID- 19
  • Smanjeni prihodi domaćinstva - na primjer kroz gubitak posla ili smanjeni prihod supružnika

Zahtjev za olakšice možete uputiti elektronski - putem online obrasca na ovoj web stranici.

Uz zahtjev je potrebno priložiti verifikovanu dokumentaciju koja dokazuje na koji način je Vaša otplatna/kreditna sposobnot pogoršana usljed nastupa pandemije COVID -19.

Kod fizičkih lica su dokaz dokumenta koja datiraju od/nakon 01.03.2020. godine, na primjer:

  • rješenje o otkazu ugovora o radu od poslodavca ili sporazumni raskid ugovora o radu
  • anex ugovora o radu ili potvrda poslodavca o smanjenju primanja
  • odluka/potvrda poslodavca o upućivanju na neplaćeni dopust
  • potvrda o prijavi na Biro za evidenciju nazaposlenih

U želji da smanjimo rizike kretanja i dolazaka u poslovnice, te cijeneći da pribavljanje originalnih ili ovjeravanje dokumenata može biti otežano u ovim okolnostima, banka može, gdje to ocijeni opravdanim,  kao dokaze privremeno prihvatati elektronsku formu/skenove, neovjerene fotokopije i slične alternative ličnom dostavljanju, uz obavezu da klijent naknadno dostavi originalnu dokumentaciju u dogovorenom roku nakon prestanka proglašenja mjere prirodne i druge nesreće na teritoriji BiH.

Ne, tokom trajanja odgode otplate, za klijenta ne nastaju nikakvi dodatni troškovi po osnovu bančinih naknada za proces obrade, niti banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Međutim, kod kredita obezbijeđenih hipotekom, produženje roka otplate kredita može zahtijevati istovremeno produženje kolaterala hipoteke, koje načelno nosi sa sobom druge dodatne troškove (notar/aneksiranje ugovora) za klijenta, a koji nisu pod kontrolom Banke.

Shodno tome, banka će, prilikom određivanja/ponude primjerenog modaliteta olakšice, izvršiti sve relevantne procjene i sagledati mogućnosti izbjegavanja ili odgađanja ovih troškova.

Kamatna stopa na kredit se ne može povećati usljed odobrenja moratorija ili odgode otplate - visina redovne kamate utvrđene Ugovorom ostaje nepromijenjena.

Po definiciji, moratorij ne znači otpis bilo kojeg dijela obaveze, nego odgodu plaćanja iste. To znači da se u toku odgode otplate redovna kamata nastavlja obračunavati, samo što ona ne dospijeva.

Nakon isteka odgode otplate sva glavnica i obračunata kamata dospijevaju, te ih nastavljate otplaćivati kroz preostale rate, shodno novom otplatnom planu koji ćete dobiti od Banke.

Ovaj novi otplatni plan može podrazumijevati da visina Vaše rate ostaje ista ili se može povećati, sve zavisno od modaliteta olakšice koji ste dogovorili sa bankom.

Na primjer, ako se otplata kredita odgodi na 6 mjeseci, a istovremeno produži i krajnji rok otplate , “akumulirani” dug iz perioda odgode će se rasporediti na Vaše preostale rate i neće doći do povećanja iznosa rate.

Sparkasse Bank primjenjuje ovaj kombinovani model u svim slučajevima gdje je to moguće i gdje ne postoje druga ograničenja utemeljena važećim propisima ili procedurama banke. 

Nakon što podnesete elektronski zahtjev, te dostavite eventualno dodatno potrebne dokaze i dokumentaciju, Banka će poduzeti analizu te Vam ponuditi primjeren modalitet olakšice. Nakon Vašeg pismenog prihvata, ista se može realizirati u vrlo brzom roku.

Banka, također može proaktivno odobriti i/ili se obratiti klijentima sa ponudom olakšica kod kojih, na bazi informacija o ugroženosti određenih industrijskih grana i/ili poslodavaca, procjeni da postoje elementi pogođenosti efektima krize COVID-19.

Proces se može voditi elektronskim putem gdje god to bude moguće, a dokumente u originalnoj formi klijent je obavezan dostaviti Banci u naknadno dogovorenom terminu.

Trajni nalog uspostavljen za izmirenje kreditnih obaveza prema Banci će biti privremeno obustavljen odmah po odobrenju olakšice.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300

Više...

BS_CORPORATE

Moratorij i druge olakšice za Pravna lica pogođena krizom uzrokovanom pandemijom COVID -19