Nenamjenski kredit za penzionere

koji primaju penziju / mirovinu u Sparkasse Bank

Informativni pregled anuiteta:

Obavezni dokumenti:

  • mjenica
  • saglasnost o zapljeni

Jedan od fleksibilnih instrumenata koji sami birate: 

  • 10% depozita (depozit se može oročiti iz sredstava kredita)  
  • kreditno sposoban sudužnik
  • polica osiguranja sa otkupnom vrijednosti (minimalna otkupna vrijednost 10% iznosa kredita)
  • polica osiguranja od rizika smrti

Dospijeće posljednjeg anuiteta kod ovih kredita ne smije prelaziti starosnu dob penzionera od 75 godina. 

  • Kredit se ugovara u valuti KM, bez valutne klauzule

Izračunaj svoju ratu