Iznivelisala sam želje i mogućnosti!

Nenamjenski krediti.

  • Već od NKS 2,79% - EKS 3,12%*
  • Fiksna kamatna stopa uz rok otplate do 10 godina
  • Mogućnost realizacije kredita do 40.000 KM bez police osiguranja
  • Bez naknade za obradu zamjenskih kredita i/ili kod prenosa plate na račun u Sparkasse Bank

Dovedite vaše želje i mogućnosti u balans uz našu akcijsku ponudu nenamjenskih kredita sa najnižom fiksnom kamatnom stopom do sada!

 

Informativni pregled anuiteta nenamjenskog kredita

 Iznos u KM/

rok otplate

1 godina

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000

846

295

187

141

107

20.000

1.692

590

374

283

213

30.000

2.538

886

561

424

320

40.000

3.384

1.181

747

565

426

50.000

4.230

1.476

934

706

533

*EKS za kredit izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir troškove pribavljanja mjenice, troškove ovjere saglasnosti o zapljeni, troškove upisa založnog prava u nadležni javni registar i naknade za održavanje kreditnog računa.

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Na raspolaganju Vam stoji mogućnost odabira i većih iznosa nenamjenskog kredita sa hipotekom i dužim rokovima otplate, koji se vremenski realizuju po standardnoj proceduri odobravanja.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300