Iznivelisala sam želje i mogućnosti!

Nenamjenski krediti.

  • Već od NKS 2,99%, EKS 3,29%*
  • FIKSNA kamatna stopa uz rok otplate do 10 godin
  • Mogućnost realizacije kredita do 30.000 KM bez police osiguranja
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita uz ugovaranje Duo Safe police osiguranja

Uz naš novi akcijski nenamjenski kredit, sa do sad najnižom fiksnom kamatnom stopom, jednostavno i lako dovedite vaše mogućnosti I želje u potpuni balans.

 

Informativni pregled anuiteta nenamjenskog kredita

Iznos u KM/

godine otplate

do 1 godine

do 3 godine

do 5 godina

do 10 godina

10.000

847

294

184

107

20.000

1694

589

372

214

30.000

2.541

883

558

321

40.000

3.387

1.177

744

428

50.000

4.234

1.471

930

535

*EKS za kredit izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir troškove zaloga depozita, naknade za održavanje kredita, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Nemate prostora za štednju i dodatna sredstva? Sa Sparkasse kreditima i to je moguće!

 

Odaberite Nenamjenski kredit do 50.000 KM do 10 godina uz POLICU MJEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA!

  • polica osiguranja se plaća iz sredstava kredita
  • osiguranje od rizika smrti uz mogućnost dopunskog osiguranja od nezgode
  •  polica životnog osiguranja sa štednom komponentom (osiguranje + štednja)
  •  po isteku kredita isplata osigurane sume uvećana za učešće u dobiti osiguravajuće
    kuće

Na raspolaganju Vam stoji mogućnost odabira i većih iznosa nenamjenskog kredita sa hipotekom i dužim rokovima otplate, koji se vremenski realizuju po standardnoj proceduri odobravanja.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300