Iznivelisala sam želje i mogućnosti!

Nenamjenski krediti.

  • Već od NKS 2,99%, EKS 3,29%*
  • FIKSNA kamatna stopa uz rok otplate do 10 godina
  • Mogućnost realizacije kredita do 30.000 KM bez police osiguranja
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita uz ugovaranje Duo Safe police osiguranja

Uz naš novi akcijski nenamjenski kredit, sa do sad najnižom fiksnom kamatnom stopom, jednostavno i lako dovedite vaše mogućnosti I želje u potpuni balans.

 

Informativni pregled anuiteta nenamjenskog kredita

 Iznos u KM/

rok otplate

1 godina

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000

847

295

187

141

107

20.000

1.694

590

334

283

215

30.000

2.541

886

561

424

322

40.000

3.387

1.181

747

565

430

50.000

4.234

1.476

934

706

537

*EKS za kredit izračunata je na iznos od 50.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir troškove zaloga depozita, naknade za održavanje kredita, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Nemate prostora za štednju i dodatna sredstva? Sa Sparkasse kreditima i to je moguće!

 

Odaberite Nenamjenski kredit do 50.000 KM do 10 godina uz
POLICU MJEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA DUO SAFE.

  • polica osiguranja se plaća iz sredstava kredita
  • osiguranje od rizika smrti uz mogućnost dopunskog osiguranja od nezgode
  •  polica životnog osiguranja sa štednom komponentom (osiguranje + štednja)
  •  po isteku kredita isplata osigurane sume uvećana za učešće u dobiti osiguravajuće
    kuće

Na raspolaganju Vam stoji mogućnost odabira i većih iznosa nenamjenskog kredita sa hipotekom i dužim rokovima otplate, koji se vremenski realizuju po standardnoj proceduri odobravanja.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300