Nenamjenski kredit Sparkasse Bank.

Najbolje rješenje za sve Vaše kupovine.

  • Fiksna kamatna stopa već od 2,99% (*EKS 4,21%)
  • Bez naknade za obradu kredita uz ugovaranje Duo Safe osiguranja

Želite urediti Vaš novi ili osvježiti postojeći dom, zatvoriti neku iznenadnu finansijsku obavezu ili jednostavno priuštiti sebi odlazak na dugo željeno putovanje. 

Mi Vam nudimo kredite I ZA OVO I ZA ONO!

 

Informativni pregled anuiteta nenamjenskog kredita

Iznos u KM/

godine otplate

do 1 godine

do 3 godine

do 5 godina

do 10 godina

10.000

847

294

188

108

20.000

1694

589

375

217

30.000

2.541

883

563

325

40.000

3.387

1.177

751

434

50.000

4.234

1.471

939

542

*EKS za kredit izračunata je na iznos od 10.000 KM, period otplate 12 mjeseci i navedenu kamatnu stopu uzimajući u obzir troškove zaloga depozita, naknade za održavanje kredita, troškove mjenice i ovjere potrebne dokumentacije

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Nemate prostora za štednju i dodatna sredstva? Sa Sparkasse kreditima i to je moguće!

 

Odaberite Nenamjenski kredit do 50.000 KM do 10 godina uz POLICU MJEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA!

  • polica osiguranja se plaća iz sredstava kredita
  • osiguranje od rizika smrti uz mogućnost dopunskog osiguranja od nezgode
  •  polica životnog osiguranja sa štednom komponentom (osiguranje + štednja)
  •  po isteku kredita isplata osigurane sume uvećana za učešće u dobiti osiguravajuće
    kuće

Na raspolaganju Vam stoji mogućnost odabira i većih iznosa nenamjenskog kredita sa hipotekom i dužim rokovima otplate, koji se vremenski realizuju po standardnoj proceduri odobravanja.

SANJA JOLDŽIC
ŽARKO ĐUKIC
NJEGOŠ LULIC
NATAŠA ŠOBOT
LJUBAN SIKIRA
DRAGAN JOTIC
UZEIR ŽERIC
BORIS KLEPIC
HAMID ORACEVIC
ADIS MODRONJA
DEJAN MACANOVIC
CVIKO STOJANOVIC
SRETEN MARJANOVIC
SRĐAN RISTIC
SLAĐAN DUGONJIC
DRAGIŠA SIMIKIC
BOJAN RAJAK
ĐURICA ENJAKOVIC
VASILIJE ERIC
MILADIN VIDAKOVIC
VLADIMIR POPIC
NIKICA PETROVIC
Sarajka Slomic
IRHAD BAJRIC
ELVIR BAŠIC
MAJA MEHICEVIC
ALE IDRIZBEGOVIC
ZINAID ZUKANOVIC
SAKIB SADIKOVIC
ADIS VELIC
ADMIR ALIJAGIC
ALMIR ŠEHOVIC
VOJKO ZELENKOVIC
ANES BAŠIC
ZORANA MARTIC
ALEKSANDAR STOJANOVIC
SANIN STARCEVIC
KENAN JELKIC
ALEM SPAHOVIC
MUAMER TVRTKOVIC
SAMIRA ŠPAGO
MUHAMED MULAOSMANOVIC
MERIMA SARAJLIC
NERMIN MEKIC
VILDANA MILAVIC
MELIHA BECIC
NEBOJŠA NEŠKOVIC
SELIM KARKELJA
NASIHA GAZIBARA
ERVIN HODŽIC
OSMAN BEŠIC
ENISA SELJANCI
ANEL HUSKOVIC
MEHMEDALIJA HADŽOVIC
MAIDA LEKA
DŽENAN GLJIVA
SENAD OPANKOVIC
SAFET SALJEVIC
EDINA HODŽIC
ANISA CENGIC-BAŠOVIC
ADISA DELIBAŠIC
ELVIR ŠUBO
NEDŽAD UDOVCIC
Damir Matanovic
ARMIN ADROVIC
ENES PILAV
SEMIR AGANOVIC
ELVEDINA HAJDAREVIC
NEJRA ALIC
VANESA KUSTURICA-MUTEVELIC
KLARA JONLIJA
EMINA CAMDŽIC
BEHIRETA UNKIC
NERMIN IBRAHIMOVIC
AIDA BEGIC
KERIM OMANOVIC
LEJLA MAKSUMIC
MELIKA FIŠIC
SENADIN KARIC
DARIO VAREŠKIC
ASIM HODŽIC
DAMIR HERIC
ARNEL MARIC
TONI MRŠIC
DRAGANA DUGANDŽIC-KARACIC
SMAJO MARIC
ANTE ĐOLO
MARKO DRMAC
BRANKA ŠUŠAC
MIROSLAV DREŽNJAK
SAMRA DORTBUCUK
ZORAN SMAJKIC
EDVARD ABDIJANOVIC
ALEN HRNJICA
AJLA JUNUZOVIC
Dino Đuderija
VESNA KURIDŽA
ZORAN MIRKOVIC
SRECKO JOVLJEVIC
LEJLA DANDIC
RAMIZ LULIC
Munib Gosto
NERMIN GOSTO
RENATO ŠUNJE
ELVIS SILAJDŽIC
BRANKA TEŠIC
SABINA MANDIC
AMAR ALDOBAŠIC
MERIMA KUKIC
EMIR SMAJIŠ
RAMIZ SOFIC
SEĐAD KUNDIC
SAMKA SELAMOVIC
SAJMA HUREMOVIC
ENVER MEŠIC
ASMIR ĐULIC
AMILA IBRAHIMAGIC
AHMET SELIMHODŽIC
JASMIN ŽIGIC
MIRSAD MRKALJEVIC
JASMIN KATANIC
NESIBA ĐULOVIC
Džehva Lemeš
Izudin Sjerotanovic
ZLATANA ZUKAN
VEDRAN PEJAKOVIC
JUSUF BLEKIC
SABINA MUMBAŠIC
MERIMA HAŽBIC
NEVENA LALIC
ANTON BARIŠIC
SAUDIN OSMANAGIC
AMAR BAJRAMOVIC
LATIF DUGIC
HARIS MUJKANOVIC
ADNAN TATAREVIC
ELVEDIN DILAVER
EDHEM SMRIKO
SAMIR BAŠIC
NIZAM ŽUNA
ZUMRETA MAHMUTOVIC
ASMIR KOLUH
AMAR ISLAMOVIC
SONJA ŽIVKOVIC
ELMEDINA SOFTIC
MURAT CATOVIC
ŠEFKET PEPIC
ELVIS OMERKIC
MUFID AHMETOVIC
KEMAL HADŽIC

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300